Ще не опубліковано

На звернення студентів щодо плати за проживання у гуртожитках, виселення чи припинення дії договору найму надаємо роз’яснення.

Порядок поселення та виселення з гуртожитків університету регламентується «Положенням про користування студентськими гуртожитками Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького», розробленим відповідно до вимог чинних нормативних актів та затвердженим вченою радою університету у встановленому порядку.

Відповідно до вимог п. 2.5 цього Положення, при прийнятті рішення про надання здобувачу вищої освіти університету житлової площі у гуртожитку такому здобувачу видається ордер встановленої форми на житлову площу з одночасним укладанням договору найму житлового приміщення гуртожитку.

Договір найму житлового приміщення може бути припинено достроково, зокрема, за заявою здобувача вищої освіти з дати подання відповідної заяви.

При припиненні договору на проживання мешканці гуртожитку залишають його у встановленому порядку в триденний термін від дня видачі відповідного наказу та припинення договору найму. (п. 4.2., 4.4. Положення).

Плата за проживання у гуртожитках університету встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2011 № 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2011 за № 52/19258.

Плата за проживання вноситься мешканцями у порядку та в терміни, встановлені договором найму жилого приміщення, незалежно від фактичного проживання у гуртожитку протягом дії договору найму житлового приміщення.

Таким чином, якщо здобувач освіти фактично не проживає у гуртожитку, але не розірвав договір найму житла, він не звільняється від фінансових зобов’язань за цим договором.

З питання відсутності гарячої води нагадуємо, що гуртожитки ЧНУ ім. Б. Хмельницького під’єднані до централізованого водопостачання. Зараз у Черкасах проводиться випробування енергосистем. Керівництво університету звернулося до відповідних організацій із проханням пришвидшити випробувальні мережеві роботи на території студентського містечка.

Щодо тимчасового переселення здобувачів освіти з гуртожитка в гуртожиток у межах студентського містечка роз’яснюємо, що питання використання гуртожитків у період воєнного стану регулюються п. 17 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького