У межах роботи XХІV Всеукраїнської студентської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького були проведені секційні засідання в ННІ іноземних мов.

СЕКЦІЯ «ПЕРЕКЛАД»

Цьогорічне засідання секції «Переклад», організоване кафедрою теорії та практики перекладу в межах Всеукраїнської наукової конференції «Родзинка», зібрало близько півсотні учасників. 33 молоді науковці поділилися результатами своїх перекладознавчих розвідок, які надруковано в матеріалах конференції.

Тематика доповідей охоплювала широке коло важливих і актуальних питань. Це, зокрема, й особливості перекладу українською мовою публічних виступів, кіно- та відеопродукції, а також найрізноманітніших жанрів літератури — від науково-популярної до філософської. Студенти освітньої програми «Переклад» занурилися у цікавий і захопливий світ перекладу кольоропозначень, фразеологізмів, метафор, зоонімів і каламбурів. 

СЕКЦІЇ «ЗАГАЛЬНЕ ТА CЛОВ'ЯНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО» та «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

Викладачі кафедри слов’янської філології, зарубіжної літератури та методики навчання в форматі відеоконференції провели засідання секцій «Загальне та слов'янське мовознавство» та «Зарубіжна література».

До керівництва секцією «Загальне та слов'янське мовознавство» долучилася докторка філолологічних наук, професорка кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Державного податкового університету (м. Ірпінь) Тетяна Сукаленко. У роботі секцій (42 учасники) взяли участь магістранти, студенти та викладачі, які, окрім господарів із Черкаського національного, представляли різні заклади вищої освіти України, зокрема Державний податковий університет (м. Ірпінь), Київський національний лінгвістичний університет, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка.

Наукові доповіді були цікавими та змістовними, відзначалися актуальністю, дібраним цікавим матеріалом дослідження. Глибокими та вартими уваги були доповіді: Дар’ї Ємельянової «Мова як важливий інструмент оборони нації» (м. Ірпінь), Тетяни Корж «Культура мовлення юриста в системі професійної діяльності») (м. Ірпінь), Віолети Ткачук «Синтаксичні помилки в наукових текстах» Надії Степаненко  «Вибір мотиватора для гастрономізмів» (м. Черкаси).

Змістовні виступи Олександра Портянка «Мовна репрезентація сомонімічної лексики (на матеріалі поезії С. Єсеніна)» та Валерії Дацької «Лексико-семантичне поле «Кохання» в поезії М. Цвітаєвої, супроводжувалися оригінальними презентаціями.

Робота секцiï «Зарубіжна література» проводилася під керівництвом доцентки Інги Богданової та професора Олександра Киченка. Засідання запам’яталося різноманіттям доповідей та жвавою дискусією, що переважно торкалась проблем розвитку сучасноï лiтератури.

Серед найбільш змiстовних доповідачів слiд вiдзначити: Юлію Мащенко «Інтертекстуальнi елементи в романi М. Кундери «Нестерпна легкiсть буття», Олену Котляренко «Англiйська жiноча проза: становлення й розвиток», Анастасію Мельниченко «Художня репрезентацiя травматичного досвiду в романi Г. Мюллер «Гойдалка дихання», Тетяну Рижову «Сучасний літературний процес у Великій Британії» та iн. Глибоке й всебiчне висвiтлення поставлених завдань засвідчує високий рівень професiйних компетентностей студентів та ïх зацікавлення літературою.

У цiлому необхiдно відзначити високий методичний та науковий рівень проведення заходу, який свiдчить про високу наукову культуру та професiоналiзм учасникiв. Виступи молодих науковців продемонстрували вільне володіння досліджуваним матеріалом, уміння дискутувати, обстоювати власну позицію, синтезувати теоретичні положення і підкріплювати їх аргументованою мотивацією.

 

СЕКЦІЯ «НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

Студенти німецького відділення ОП «Мова і література (німецька, англійська)» взяли участь у пленарному онлайн-засіданні XXIV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "РОДЗИНКА ‒ 2022"». 

Також студенти презентували свої доповіді на онлайн-засіданні секції «Німецька мова та методика навчання німецької мови». Під час засідання було заслухано та обговорено тези 20 учасників конференції. Кафедра німецької філології дякує студентам за цікаві та змістовні доповіді та запрошує приєднуватися усіх охочих наступного року!

СЕКЦІЯ «АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ»

Цього року до секції «Англійська філологія та методика навчання англійської мови» надійшли ґрунтовні наукові спроби студентського та викладацького пера, а саме роботи: Віталіни Берези, Анастасії Бринько, Анастасії Коломієць, Ірини Моргун, Анни Павлової, Ольги Рижової, Анастасії Сущенко, Анни Терешонок та викладачки Ілони Броварської. Варто відзначити, що всі дослідження написані на актуальні теми у галузі лінгвістики та методики навчання англійської мови.

На онлайн-засіданні секції «Англійська філологія та методика навчання англійської мови», що відбулося під головуванням завідувачки кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, доцентки Лариси Пашіс, значний інтерес викликали дослідження викладачки Ілони Броварської та студенток-магістранток Анастасії Коломієць та Ольги Рижової. У доповідях порушувалися проблеми як методичного, так і лінгвістичного характеру, а саме йшлося про особливості навчання англійської комунікації дорослих, граматику конструкцій та її практичне застосування, а також, що є особливо цінним у наші складні часи, про те, як бути інфомедіаграмотним та протистояти фейкам. Представлені доповіді переросли у жваві дискусії, адже на засіданні  були присутні не лише учасники-доповідачі та їхні наукові керівники, а й багато студентів першого, другого, четвертого курсів та першого курсу магістратури. Доповнила студентські виступи своїм потужним науковим словом професорка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Світлана Жаботинська, під керівництвом якої здійснюють своє наукове дослідження студентки 1 курсу магістратури Анастасія Бринько, Анастасія Коломієць та Ольга Рижова.

Цікавим є те, що активними учасниками обговорення стали саме студенти молодших курсів, які продемонстрували свій високий рівень обізнаності, широкий світогляд та інтерес до науки. Тож очікуємо, що наукова родина Черкаського національного.

До зустрічі на XХV Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук
у дослідженнях молодих учених».

Тримаймо стрій! Слава Україні!

ННІ іноземних мов