У межах курсів підвищення кваліфікації начальник відділу розвитку інноваційної екосистеми Департаменту розвитку інноваційного та креативного секторів Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Марина Зенова прочитала лекцію керівникам підрозділів, завідувачам кафедр Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Зарубіжний досвід свідчить, що на сьогодні основним драйвером інноваційного розвитку, а відповідно й економічного зростання, є університети.

Лекторка з власного досвіду знає, що інноваційна діяльність активно розвивається в закладах вищої освіти.

— Я сама працювала в університеті, тому знаю, з якими проблемами стикаються заклади вищої освіти при здійсненні ними інноваційної діяльності. Найчастіше ці проблеми пов’язані з несистемним підходом до створення інноваційної інфраструктури. Тому першочерговим завданням є запровадження ефективної моделі трансферу технологій в українських університетах, — розповіла Марина Володимирівна.

За її словами, на сьогодні винахідники та інноватори не володіють необхідними знаннями щодо ринкових перспектив запропонованої ідеї та не отримують послуги з трансферу технологій на високому рівні, що заважає їм створювати та впроваджувати інноваційні продукти. Як наслідок, заклади вищої освіти виводять на ринок лише близько 10 % створених розробок.

— Крім того, у закладах вищої освіти спостерігається нестача фахівців з трансферу технологій. Це призводить до неможливості винахідниками та інноваторами отримати якісні послуги щодо цих питань, — зазначила лекторка.

Саме тому першочерговим завданням Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій є запровадження ефективної моделі трансферу технологій в українських університетах та нарощування в Україні фахівців з питань трансферу технологій.

Марина Зенова детально розповіла, у чому полягає ця модель трансферу технологій і яким чином вона сприятиме комерціалізації досліджень науковців та розвитку української економіки. 

 

Черкаський національний університет вже зробив перші кроки на цьому шляху. На його базі діє регіональний Центр підтримки технологій та інновацій (TISC). ЧНУ здійснює підготовку фахівців з інтелектуальної власності. На кафедрі інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін працюють патентознавці, фахівці з інноватики та трансферу технологій, які пройшли навчання у Всесвітній організації інтелектуальної власності в Женеві та в США. Вони допомагають колегам з інших сфер.

Однак, війна вимагає нових рішень, і держава нині, як ніколи, розраховує на інтелектуальний і творчий потенціал науковців.

Слухачі курсів дізналися про інструменти, які є нині для стимулювання цієї діяльності, та отримали відповіді на питання. Підтримку їм також гарантує TISC Черкаського національного.

Крім того, у межах співпраці між державою, наукою, бізнесом та громадськістю було проведено зустріч, де було обговорено виклики сьогодення, які стоять перед наукою, бізнесом і громадськістю та впливають на ефективне здійснення інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також проблеми, які існують на сьогодні в регіоні у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

За результатами цієї зустрічі було виявлено напрями і способи розв’язання існуючих проблем, а також вироблено дієву модель комунікації між державою, наукою, бізнесом та громадськістю, що сприятиме ефективній розбудові регіональної інноваційної екосистеми.

 

Довідково: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) — державна організація, створена 8 листопада 2022 року у рамках проведення реформи державної системи охорони інтелектуальної власності.

IP офіс — загальноприйнята назва інституцій, що займаються інтелектуальною власністю (Intellectual Property), у багатьох західних країнах.

ІР офіс — це, в тому числі, і інноваційний хаб, який надаватиме широкий спектр публічних послуг у цій сфері. Це — система взаємодії IP офісу з експертним середовищем, науковим сектором, креаторами, бізнесом та інвесторами.

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького