ННІ міжнародних відносин, історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  запрошує долучитися до конфереції: «Польсько-українські взаємини в умовах російської агресії проти України: історичний та сучасний контексти»

Організатор: Історичний факультет Варшавського університету

Співорганізатори: Факультет політичних наук та журналістики Університету ім. Адама Міцкевича в Познані; Інститут міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

За співучасті: Музею польських дітей — жертв тоталітаризму в Лодзі, Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського Національної Академії Наук України

Конференція відбудеться 11-12 квітня 2024 р. у приміщенні Історичного факультету Варшавського університету (змішана форма) 

Мета конференції: рефлексія про умови нападу Росії на Україну та його значення для польсько-українських відносин у суспільному та науковому аспекті.

Дискусійні панелі

Польсько-українські взаємини протягом століть: інтерпретації з минулого та сьогодення.

Дослідження польсько-українських відносин у Польщі та Україні до початку повномасштабної російсько-української війни 24 лютого 2022 року.

Польсько-українські взаємини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну:

роль Польщі та поляків в організації гуманітарної допомоги Україні;

польсько-українська наукова співпраця та обмін студентами під час війни;

зміни у взаємному сприйнятті поляків в Україні та українців у Польщі під впливом війни Росії з Україною.

Документування російської агресії та російських військових злочинів в Україні.

Історичні дослідження в контексті російської агресії: можливості співпраці польських та українських науковців.

Робочі мови конференції: польська, українська, англійська.

Просимо надсилати пропозиції тем виступів до 15 березня 2024 року на електронну адресу:

д.і.н. Ольги Морозової - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

к.і.н. Надії Бортняк – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організатори не передбачають збір конференційного внеску; не забезпечують відшкодування витрат на проживання.

Плануємо опублікування статей у науковому журналі Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького „Вісник Черкаського Університету. Серія Історичні науки” (kategoria B, http://www.history-ejournal.cdu.edu.ua)

ПРОГРАМА

Організаційний комітет

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji:

Stosunki polsko-ukraińskie wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę: konteksty historyczne i współczesne

Organizator: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Współorganizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Historii Powszechnej i Stosunków Międzynarodowych Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego (Ukraina)

Przy współudziale Muzeum Dzieci Polskich – Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi, Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. Mychajły Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Konferencja odbędzie się w dniach 11–12 kwietnia 2024 r.

w budynku Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (forma hybrydowa).

Cel konferencji: refleksja nad uwarunkowaniami ataku Rosji na Ukrainę oraz nad jego znaczeniem dla relacji polsko-ukraińskich w aspekcie społecznym i naukowym.

Panele dyskusyjne

Stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków: interpretacje z przeszłości a teraźniejszość.

Badania nad relacjami polsko-ukraińskimi w Polsce i Ukrainie do wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej 24 lutego 2022 roku.

Relacje polsko-ukraińskie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę:

rola Polski i Polaków w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy;

współpraca naukowa i wymiana studencka polsko-ukraińska podczas wojny;

zmiany we wzajemnym postrzeganiu Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce pod wpływem wojny Rosji z Ukrainą.

Dokumentowanie rosyjskiej agresji i rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

Badania historyczne w kontekście rosyjskiej agresji: możliwości współpracy polskich i ukraińskich naukowców.

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów referatów do dnia 15 marca 2024 r. na adres mailowy:

dr hab. Olha Morozowa – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

dr Nadia Bortnyak – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej; nie zapewniają zwrotu kosztów noclegu.

Artykuły pokonferencyjne planujemy opublikować w czasopiśmie naukowym Czerkaskiego Narodowego Uniwersytetu im. Bohdana Chmielnickiego „Вісник Черкаського Університету. Серія Історичні науки” (kategoria B, http://www.history-ejournal.cdu.edu.ua)

PROGRAM

Komitet organizacyjny