Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) співпрацюватимуть на підставі угоди.

Ректор ЧНУ Олександр Черевко, керівник груп відділень роздрібного бізнесу банку ПУМБ  (м. Київ) Альона Гергель та директор  відділення банку ПУМБ (м. Черкаси) Лариса Ільєнко обговорили деталі співпраці на нараді в університеті.

Олександр Володимирович презентував освітні можливості університету та розповів про ННІ економіки і права, який випускає фахівців банківської справи.

Домовилися про роботу у таких напрямах: розвиток фінансових та облікових спеціальностей, взаємодія у процесі проведення спільних наукових досліджень, направлення здобувачів економічних спеціальностей на практику та стажування, збільшення кількості гостьових лекцій представників ПУМБ на базі університету, знайомство з практичною діяльністю банківських відділень у межах написання кваліфікаційних та курсових робіт.

Виконувач обов’язків директора навчально-наукового інституту економіки і права Микола Руденко наголосив на необхідності та перспективності організації підвищення кваліфікації викладачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в практичних умовах відділень банківської установи.

Завідувач кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту Олександр Яценко говорив про рецензування освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

Олександр Черевко зазначив:

— Наше партнерство — це освітньо-наукове співробітництво й підготовка висококваліфікованих фахівців, підвищення фінансової поінформованості та кваліфікації працівників, організація й проходження практики студентами університету, підготовка фахівців у банківській сфері, розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу для економічних спеціальностей з метою підготовки високопрофесійного випускника-практика, готового до виконання складних завдань у банківській сфері.

Сподіваємось на плідну співпрацю між університетом і стейкхолдером для більш ефективної реалізації освітніх програм і практичних навичок майбутніх фахівців фінансової сфери.

Представники банку запевнили, що керівництво банку, співробітники черкаського відділення налаштовані на довгострокову співпрацю з університетом у межах обговорених позицій і запрошують як здобувачів, так і викладачів ознайомитися з практичною діяльністю банківської установи в Черкаському регіоні.

ННІ економіки і права

Фото: Віолетта Костенко, студентка 1-PR курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій