Протягом 29-30 травня 2023 року професорка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любов Кібальник була головою комісії з державної атестації здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Управління проєктами» в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ).

Вже другий рік поспіль керівництво закладу запрошує нашу колегу долучитися до оцінювання рівня знань та відповідності кваліфікації здобувачів вищої освіти. Протягом зазначеного періоду у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» успішно відбулися захисти кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Управління проєктами», спеціальності «Менеджмент», групи УП-21-Г1.

Попри воєнний стан у країні, технічні складнощі, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку атестації здобувачів вищої освіти вітали: голова комісії – учений секретар, т.в.о. завідувача кафедри моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного, докторка економічних наук, професорка Любов Кібальник, заступник голови комісії, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, професор Микола Кириченко, директор ННІМП ДЗВО «УМО», кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Рожнова та завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Володимир Мороз, кандидат наук з державного управління, доцент.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії зауважили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці проєктного менеджменту.

Завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Володимир Мороз та решта членів екзаменаційної комісії зауважили високий професіоналізм, об’єктивність та толерантність голови екзаменаційної комісії — нашої колеги — професорки Любові Кібальник щодо оцінювання кваліфікаційних робіт здобувачів.