Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Україні від 27.12.2023 №1572 фундаментальне наукове дослідження Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького «Моделі розвитку воєнної та повоєнної економіки України на засадах цифрового підприємництва і віртуальної мобільності бізнесу» під керівництвом професора Максима Мусієнка та відповідального виконавця професора Євгенія Кирилюка пройшло конкурсний відбір та з 2024 року фінансуватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.

Проєкт присвячено розв’язанню важливої з точки зору гарантування національної безпеки проблеми розвитку воєнної та повоєнної економіки України на засадах цифрового підприємництва і віртуальної мобільності бізнесу. У межах проєкту пропонуються рішення, спрямовані на забезпечення безпекоорієнтованого стратегічного розвитку країни в умовах віртуальної мобільності та глобальних викликів, які посилилися у зв’язку з повномасштабною війною.

Відділ аспірантури і докторантури