Завершення календарного року та наближення новорічних свят – це чудовий час, щоб пригадати особливі моменти й події року минулого та отримати подарунки. Для представників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що брали участь в Програмі Британської Ради в Україні зі вдосконалення навчання та викладання у вищій школі, сказане цілком відповідає дійсності.

Протягом другої половини 2021 року професор Василь Мойсієнко, професорка Наталія Андрусяк, докторка Галина Луценко та доцентка Наталія Сливка долучалися до онлайн-сесій для управлінського персоналу та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, які відбувалися за участі викладачів британських університетів і представників Advance HE. Основним принципом сесій було залучення учасників, що представляли десять вітчизняних закладів вищої освіти, до активної роботи та спілкування: підготовки презентацій та відео, роботи з онлайн-дошками, сервісами відеокомунікації тощо. Модулі Програми для викладачів й управлінців включали розгляд інноваційних методів навчання та викладання у вищій школі, розробку підходів до їх впровадження для студентів різних спеціальностей та освітніх рівнів, проведення тренінгів для викладачів університетів, залучених до Програми, створення стратегії та детального плану зі вдосконалення навчання та викладання у власних університетах.

На підсумкових зустрічах учасники Програми презентували власні здобутки. Високу оцінку та активне схвалення британських колег отримали «Стратегія навчання та викладання 2021-2023», представлена першим проректором Василем Мойсієнком, та презентація матеріалів авторського тренінгу «Communication and collaboration in blended learning» команди викладачів Наталії Андрусяк, Галини Луценко і Наталії Сливки. Зазначимо, що до фінальної сесії модулю для викладачів були залучені студенти ННІ іноземних мов нашого університету, які брали участь в обговоренні та виборі кращих модулів, що розроблялися міжуніверситетськими командами викладачів.

Важливо, що кінцевою метою участі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в Програмі є інституційні зміни щодо вдосконалення навчання та викладання в нашому закладі. Як вже зазначалося було розроблено «Стратегію навчання та викладання 2021-2023» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Стратегія спрямовується на вирішення завдань динамічного проєктування освітніх програм з урахуванням потреб ринку праці та інтересів здобувачів освіти, переведення освітнього процесу з площини викладання (з метою формування статичного банку знань) у площину партнерського навчання і дослідницької діяльності (з метою підготовки до освіти впродовж життя і формування креативного підходу до професійних завдань); модернізацію лабораторної та інформаційно-технологічної бази; стимулювання професійно-особистісного зростання професорсько-викладацького складу. Серед KPI стратегії – збільшення кількості викладачів, які пройшли внутрішні тренінги й застосували опановані підходи й засоби для оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, зростання рівня володіння сучасними цифровими технологіями. Відповідно до візії Стратегії було обрано й тематику авторського тренінгу для викладачів, який відбувся 27 жовтня. Під час тренінгу представники різних спеціальностей розглядали програмні засоби та педагогічні технології забезпечення ефективної співпраці між викладачами і студентами та між студентами в умовах змішаного навчання. Продовженням циклу тренінгів став онлайн-захід для викладачів ННІ економіки і права, який відбувся 9 грудня. Загалом навчання пройшли більш як 50 викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Подальша робота в рамках Програми Британської Ради буде тривати до березня 2022 року. Вона включатиме додаткові онлайн-сесії із запрошеними вітчизняними й закордонними доповідачами, а завершиться у березні 2022 україно-британським форумом «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті».