Широкої популярності у сфері дошкільної освіти набуває впровадження інноваційної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» Катерини Крутій.

Майбутнє за інноваціями, а майбутнє інновацій — за педагогами нового формату, які не сприймають формального підходу і можуть своїми знаннями дати дітям позитивний імпульс для розвитку та розширити їхній кругозір до нескінченності.

Саме тому майбутні фахівці дошкільної освіти мають не тільки знати теоретичні основи впровадження STREAM-освіти в умовах закладу дошкільної освіти, але й опанувати практичні навички впровадження інтегрованого підходу в освітньому процесі. Варто пам’ятати, що STREAM-освіта зорієнтована на цінності та інтереси дитини, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя, тому основне завдання педагога — допомогти дитині пізнати світ за принципом взаємозв’язку і взаємодії, тоді як завдання викладачів вишу — підготувати фахівця, готового до впровадження STEM-підходу в закладах дошкільної освіти.

Із метою ознайомлення студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» з технологіями і засобами STREAM–освіти та опанування здобувачами вищої освіти практичними навичками науково-педагогічними працівниками кафедри дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва був проведений STREAM-тиждень: «STREAM-освіта в закладах дошкільної освіти».

Протягом тижня викладачами кафедри дошкільної освіти було запропоновано фрагменти занять в розрізі кожного напряму STREAM (Science, Technology, Reading + Writing, Engineering, Arts, Mathematics).

SCIENCE, TECHNOLOGY

«Дослідницька діяльність у STREAM - технології»

Викладач кафедри дошкільної освіти Оксана Панченко продемонструвала студентам елементи застосування STREAM-технологій під час ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з властивостями об’єктів навколишнього середовища. Під час вивчення дисципліни «Основи природознавства» студенти навчилися інтегрувати природничі науки з математикою. Відтак, під час виконання практичних завдань здобувачі освіти навчилися не тільки організовувати дослідницьку діяльність в закладах дошкільної освіти, але й паралельно формувати у дошкільників елементарні математичні уявлення: ознайомлення дітей дошкільного віку з просторовим розміщенням предметів (зліва, справа, по центру, над, під тощо); робота з числами ознайомлення з особливостями визначення часу за різними годинниками та одиницями вимірювання часу; робота з поняттями «великий-маленький», «короткий-довгий».

READING + WRITING

«Мовленнєвий вернісаж: від звука до слова»

У розрізі STREAM-тижня на занятті «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей дошкільного віку» викладачі кафедри Інна Ніколаєску, Олена Лугіна, Наталія Гребенюк продемонстрували студентам елементи використання STREAM на заняттях з рідної мови та іноземної мови в закладах дошкільної освіти.

Інтеграція занять з рідної мови, літератури та іноземної мови дозволила студентам оволодіти практичними навичками з формування та вдосконалення фонематичних процесів рідної та іноземної мов дітей дошкільного віку, здійснювати роботу, яка сприяє засвоєнню дітьми звукової, складової сторони слова, що є базою для оволодіння навичками читання і письма. Розвитку вміння знаходити звуки, вибудовувати речення, поєднувати мовленнєві вправи з математикою сприяли завдання з використанням цеглинок LEGO.

Студенти, маючи можливість працювати в групах, створювали власні фрагменти занять, використовуючи пальчикову гімнастику, руханки з цеглинками, потішки на вивчення голосних звуків.

«Літературний Бум» (Іноземна мова)

Справжній «Літературний бум» зі студентами наукового гуртка «Нісаба» був проведений викладачем кафедри дошкільної освіти Оленою Лугіною та Наталією Гребенюк. За допомогою LEGO-технологій як елементу наступності між дошкіллям та початковою ланкою студенти засвоїли елементи методики проведення вправ з іноземної мови в початковій школі. Цікавою формою роботи було використання «Кубика Блума», що стало ефективною методикою для проведення рефлексії поряд із традиційними руханками.

ENGINEERING

Навчальна студія: «Освітні STEM – проєкти з робототехніки»

«Від гри до навчання», — під таким гаслом пройшла практична частина заняття «Анатомія, фізіологія дітей з основами генетики та валеології» (викладач — Наталія Гребенюк). Студенти опановували елементи машинобудування, робототехніки та інженерингу.

До проведення практичної складової заняття долучилися професіонали-практики з Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської області: Юлія Зоря, завідувач навчально-тренінгового центру STEM-освіти, Євген Качар та Віталій Курас, методисти центру STEM-освіти.

На занятті студенти дізналися про взаємозв’язок компетентнісного підходу навчання дітей зі STREAM-освітою; особливості навчання дітей нового покоління — дітей покоління «Альфа»; сутність, зміст та історію виникнення понять «робот», «LEGO», «STEM-STEAM-STREAM»; види роботів та основні закони робототехніки; а також опанували принципи роботи платформи, де є можливість розглянути 3-D зображення зі смартфонів та комп’ютерів.

Студенти розробляли в командах smart-проєкти. Кожна команда, отримавши завдання за допомогою QR-коду, працювала над розробкою моделі функціонального робота, відповідно до різних потреб людини (освітніх, медичних тощо). Особливо студентам сподобалося завдання з конструювання та управління роботами.

ARTS

Нетрадиційні техніки малювання з використанням музичних творів «Звуки фарб»

Студенти 3 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» під керівництвом викладачів Олесі Ляховець та Наталії Скакун вивчали особливості нетрадиційних технік малювання з використанням музичних творів.

На початку заняття розглянули картини Вінсента ван Гога та визначили основні техніки, використані художником при написанні картин. Розглядаючи картину Вінсента «Зіркова ніч», студенти звернули увагу на те, що художник використовує модель рідких турбулентних структур у своїх роботах. Таким чином, студенти переконалися, що навіть мистецтво може інтегруватися з природничими науками, зокрема астрономією та фізикою.

Художню діяльність студентів супроводжували музичні композиції, рекомендовані освітньою програмою «Дитина» та звуки природи. Це мотивувало створювати картини відповідно до емоцій, які викликали музичні твори.

MATHEMATICS

STREAM – технологія як інноваційний інструмент вивчення математики.

Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку та конструювання провели викладачі Оксана Коваленко та Юлія Зоря для студентів першого курсу спеціальності  «Дошкільна освіта». Вчилися ознайомлювати дітей дошкільного віку з елементарними математичними уявленнями: геометричними фігурами, розміром предметів, кольоровим спектром, просторовим розміщенням предметів та часовими особливостями.

На занятті студенти навчилися виконувати різного роду завдання з використанням цеглинок LEGO; ознайомилися з особливостями використання логічних блоків Дьєнеша на заняттях в закладах дошкільної освіти; розглянули особливості та попрактикувалися над виконанням завдань із застосуванням паличок Кьюізенера; конструювали за схемами з використанням геометричних фігур та будували геометричні фігури; навчилися розв’язувати математичні ребуси; ознайомились із технологією навчання з використанням QR-кодів та смартфонів, таким чином інтегруючи математику з медіа.

Креативне та інноваційне заняття не тільки мотивує студентів до навчання, але й формує фахівця нової генерації: готового до впровадження нових тенденцій у сфері освіти; готового навчатися протягом життя та самовдосконалюватися; готового долати стереотипи, відчувати проблеми, проявляти принциповість та гнучкість мислення. Нові методи, прийоми та засоби навчання студентів продукують нового фахівця, який працюватиме з дітьми нового покоління. Адже інноваційні рішення щодня кидають виклик традиційній освітній програмі.

 

Запрошуємо переглянути відео:

Кафедра дошкільної освіти