У межах вивчення курсу «Наукова комунікація іноземною мовою» студенти магістратури першого курсу ОП «Психологія», «Медична психологія», «Практична психологія» та «Глибинна психокорекція» психологічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького , а також аспірантка кафедри прикладної психології Олеся Криштейн взяли участь тематичному вебінарі, присвяченому етичним аспектам проведення наукового дослідження, «Research and Research Ethics» за участі аспірантки Університету Західної Англії (University of the West of England).

Попри проблеми з електропостачанням і пов’язаний з цим нестабільний зв’язок, студенти дивом знаходили можливості долучатися до зустрічі. За модерацією доцентки кафедри іноземних мов Наталії Орлової учасники ознайомилися з презентацією запрошеної гості.

У розповіді про процедурні аспекти, пов’язані з проведенням досліджень, окреме місце було відведене безпосередньо етиці в дослідженнях, що залучають людей як учасників: проблемам, пов’язаним з організацією і проведенням дослідження, та шляхам вирішення або як запобігати виникненню таких питань. Учасники вебінару дізналися, скільки документації необхідно оформлювати і яку інформацію подавати для отримання схвалення теми дослідження і дозволу на його проведення. Магістранти-психологи були вражені прискіпливому ставленню до подібних питань. Вони також з’ясували, які категорії учасників вважаються вразливими в межах проведення досліджень та експериментів, і які додаткові обґрунтування для їхньої участі необхідно зробити з урахуванням співвідношення ризику і користі запланованого дослідження. Довідавшись про базові теоретичні аспекти, учасники спробували себе у ролях членів комітету з етики. Їм були запропоновані для аналізу теми досліджень, серед яких потрібно було обрати ті, які можуть отримати схвалення і дозвіл на їх проведення, та виокремити такі, що мають бути доопрацьовані, змінені або повністю перероблені для можливості бути повторно розглянутими для схвалення комітетом. Було цікаво побачити, як науковці-початківці використовують тільки-но отриману інформацію для успішного виконання практичного завдання, що й відмітила запрошена гостя. Під час обговорення студенти цікавилися додатковими аспектами етичності під час проведення досліджень на прикладі положень, що існують у Сполученому Королівстві.

Проведений захід став гарною нагодою для формування і розвитку у студентів магістратури й аспірантури навичок працювати в міжнародному контексті, спілкуватися англійською, застосовуючи опановані під час занять з дисципліни знання на практиці в реальній академічній ситуації.

Кафедра іноземних мов