Науковці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького є активними учасниками різноманітних міжнародних програм, спрямованих на популяризацію історії та культури України. Одним із таких заходів стала співпраця з Українською бібліотекою ім. Симона Петлюри в Парижі. Ця інституція є помітною культурно-політичною установою не тільки в житті української громади у Франції, а й у всьому українському інтелектуальному просторі.

Наразі у фондах Бібліотеки нараховується понад 27 тис. книжок, 500 назв журналів та газет, у тому числі 79 українських часописів діаспори, що систематично надходять сюди. Тут також зберігаються історичні артефакти: рукописи праць відомих дослідників про українську культуру, церковне життя, літературно-мистецькіпроцеси, інші аспектибуття української еміграції.

З метою співробітництва з українськоюдіаспорою в Парижі та для сприяння українознавчим студіям, проректор із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергій Корновенко, професори кафедри історії України Віталій Масненко, Юрій Присяжнюк, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Володимир Поліщук надіслали до Української бібліотеки ім. С. Петлюри авторські видання, що присвячені висвітленню актуальних проблеми історії України, зокрема подіям Української революції, історії українського селянства, історичної пам’яті українців, поляків, білорусів, української етнокультури та українського літературознавства.

Сподіваємось, що такий крок стане початком більш активної співпраці з українською діаспорою у Франції.

 Віталій Масненко — професор, завідувач кафедри історії України