Західноукраїнський національний університет, в особі ректора Оксани Десятнюк, та Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, в особі ректора Олександра Черевка, підписали договір про наукове та культурно-освітнє співробітництво.

Сторони домовилися про співпрацю, направлену на розширення та поглиблення змісту культурно-освітньої, наукової діяльності, науково-практичного консультування та взаємного обміну науковим та/або практичним досвідом з метою поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Співробітництво та науково-практичне консультування від імені Західноукраїнського національного університету буде здійснюватися соціально-гуманітарним факультетом (кафедра психології та соціальної роботи), а від імені Черкаського національного — психологічним факультетом.

У межах співпраці планується академічна мобільність студентів, спільне проведення наукових та просвітницьких заходів тощо.

Таким чином, употужнюється співпраця між одними з найвідомішими в Україні науковими школами глибинної психології, що центрується в ЧНУ ім. Б. Хмельницького та методології психології, яка зосереджена в ЗУНУ.

Психологічний факультет