Вступна кампанія-2023 підходить до дуже відповідального етату — виконання вступником вимог для зарахування. Приймальна комісія Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького підготувала алгоритм дій.

Підставою для зарахування є виконання таких дій вступником:

Варіант 1. Прийти у відбіркову комісію за обраною спеціальністю:

  • підписати роздруковану з ЄДЕБО заяву на вступ, відсканувати та завантажити її до ЄДЕБО;
  • укласти договір про навчання і договір про надання платної освітньої послуги (у випадку навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) – за участю батьків або законних представників;
  • подати копію військово-облікового документа (для вступників чоловічої статі).

Варіант 2. Підтвердити дистанційно:

  • підтвердити вибір місця навчання в особистому електронному кабінеті вступника за обраною заявою шляхом накладання кваліфікованого електронного підписуабо завантаження сканкопії власноруч підписаної заяви. (дивитись відео інструкцію)

Для оформлення кваліфікованого електронного підпису скористайся інструкцією:

Дія.Підпис  (відео інструкція)

Приват 24 (відео інструкція)

  • звернутися у відбіркову комісію обраної спеціальності, щодо укладання договору про навчання і договору про надання платної освітньої послуги (у випадку навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) – за участю батьків або законних представників;
  • надіслати у відбіркову комісію копію військово-облікового документа (для вступників чоловічої статі).

Вступники в своєму електронному кабінеті можуть підтверджувати вибір місця навчання, якщо рекомендовані на бюджет:

- для здобуття ступеня вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр на основі ПЗСО або НРК5 – до 18:00 08 серпня;

- для здобуття ступеня магістра на основі ОС бакалавра – до 18:00 29 серпня.

Звертаємо вашу увагу, що усім вступникам в електронному кабінеті вступника при підтвердженні вибору місця навчання необхідно вказати ознаку: «Попереджений(а) про обов’язковість подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) під час виконання вимог до зарахування у порядку та в строки, встановлені Правилами прийому закладу освіти. У разі неподання військово-облікового документа надаю згоду на передання до Міністерства оборони України наступних персональних даних: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України).»

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

для абітурієнтів та студентів:

Як отримати кваліфікований електронний підпис?

Онлайн-сервіс для створення кваліфікованого електронного підпису

Онлайн-сервіс перевірки кваліфікованого електронного підпису.

Приймальна комісія