Науковці кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,  Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяли участь у круглому столі на тему «Актуальні напрямки розвитку маркетингу в Україні».

На онлайн захід, який проходив на базі Уманського національного університет садівництва,  були запрошені представники бізнесу, академічної спільноти та здобувачі вищої освіти, які обговорили сучасні тенденції та виклики маркетингової діяльності в умовах глобалізації, цифрової трансформації, розвитку новітніх концепцій та військових дій на території України.

Основними питаннями першої частини круглого столу були: адаптація маркетингової стратегії до змінюваних потреб та очікувань споживачів; використання даних та аналітики для покращення розуміння ринку та побудови ефективних комунікацій; інтегрування інноваційного маркетингу в загальну маркетингову концепцію та оцінювання його результатів; розвиток маркетингового потенціалу України на міжнародному ринку та позиціонування українського бренду. Учасники круглого столу поділилися своїм досвідом та поглядами на ці питання, висловили пропозиції щодо можливих шляхів розв’язання проблем та перспектив співпраці між різними секторами суспільства. За результатами заходу було сформовано рекомендації для подальшого наукового дослідження та практичної реалізації актуальних напрямків розвитку маркетингу в Україні.

Викладачі ЧНУ Наталія Бутко та Олександр Яценко презентували проєкти освітніх програм «Маркетинг», які було розроблено з урахуванням сучасних особливостей. Програми передбачають формування у здобувачів не тільки загальних, а й професійних компетентностей, актуальних для сучасного суспільства (критичне мислення, комунікація, креативність, адаптація до змін тощо). Під час обговорення ОП «Маркетинг» представники стекхолдерської групи та здобувачі вищої освіти висловити свої зауваження та рекомендації. Загалом було оцінено проєкти позитивно, але також наголошено на деяких аспектах, яким потребується додаткова увага, внесено конструктивні пропозиції щодо напрямів вдосконалення освітніх програм. 

Круглий стіл був інформаційно насиченим, сприяв обміну думками та досвідом між усіма зацікавленими сторонами.

Кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту