26 грудня, у межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», було проведено круглий стіл на тему «The use of biased language within academic settings and everyday situations as a factor inciting aggression and violence», присвячений приверненню уваги до проблем насильства, жорстокості та агресії.

У роботі круглого столу взяли участь викладачі кафедри іноземних мов і студенти-магістранти 1 курсу психологічного факультету спеціальностей «Практична психологія», «Практична психологія в бізнесі» та «Глибинний психоаналіз».

Під час засідання круглого столу були заслухані доповіді про використання елементів упередженого мовлення у таких контекстах створення стереотипів-утисків, як сексизм, ейджизм, расизм, гомофобія, негативні асоціації, пов’язані з фізичними та/або психічними вадами тощо, тобто всі ті прояви, що підпадають під категорії нетерпимості та дискримінації.

Доповідачі — Любов Петрусевич, Анастасія Мельник, Марина Курскієва, Тетяна Мілієнко й Оксана Тихолоз — зазначили про можливість для цього типу упередженої мови провокувати агресію і насильство будь-яких видів: фізичні та психологічні, побутові та публічні, расові та етнічні, агресію чоловіків проти жінок й агресію жінок проти чоловіків тощо, як форму захисту-відповіді або захисту-нападу.

Учасники відмітили важливість уникання слів або структур, які мають образливі денотативні та конотативні значення як у межах академічного дискурсу, так і під час повсякденного спілкування. Крім того, підсумовуючи, було наголошено на необхідності розробки і впровадження профілактичних заходів, що передбачають як виховну роботу з дітьми й підлітками, так і просвітницьку роботу серед дорослих із навчання соціокультурної толерантності, уникання категоричності суджень і висловлювань, дотримання норм і правил мовної поведінки.

ННІ іноземних мов