На черговому засіданні ректорату Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького обговорили питання відновлення навчального процесу.

Директори інститутів та декани факультетів прозвітували про перший день навчання.

Ректор Олександр Черевко дав завдання провести моніторинг, як вдається організувати процес і чи мають студенти можливість до нього доєднатися.

Нагадаємо, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти у науки України від 06.03.2022 року № 1/3371-22  та з метою  виконання освітніх програм і навчальних планів ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького видав наказ від 09.03.2022  № 137-н № «Про завершення канікул і відновлення навчання». Згідно з цим наказом навчальний процес відновлюється з 14.03.2022.

Відновлення освітнього процесу для студентів денної та заочної форм навчання планується у дистанційному режимі, із  застосовуванням уже звичних інформаційно-комунікаційні засобів Google Classroom, Google Meet та з використанням акаунтів корпоративної пошти Університету (@vu.cdu.edu.ua).

З метою оптимальної навчальної комунікації зі студентами викладачі університету будуть застосовувати різноманітні доступні форми навчальної роботи: проведення навчальних занять у режимі відеозв’язку (за наявності мережі та безпечних умов), надсилання навчальних завдань здобувачам вищої освіти із визначенням термінів і форм їх перевірки, надання навчальних консультацій засобами телефонного зв’язку та інші форми навчальної комунікації.

Для студентів випускних курсів будуть створені  оптимальні умови для завершення навчання та проведення атестації здобувачів.

Для студентів невипускних курсів, за необхідності, будуть внесені зміни до індивідуальних навчальних планів шляхом перенесення частини освітніх компонентів, зокрема, практик, на наступні семестри навчання.

Щоб не допустити незворотних втрат у освіті та враховуючи відносно безпечні умови в областях центральної та західної частини України, освітній процес відновлює значна кількість закладів вищої освіти.

У разі погіршення безпекової ситуації навчальний процес буде знову призупинено!

Щодо плати за навчання та проживання в гуртожитках.  Законом  України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX затверджено Указ Президента  України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в  Україні». Головними пріоритетами у такий період є захист України, збереження  життя громадян та забезпечення функціонування критичної інфраструктури  держави». 

Листом Торговельно-промислової палати від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1  засвідчено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної  сили) з 24 лютого 2022 року до припинення чи скасування воєнного стану в  Україні. 

Пунктом 15 типової форми договору про надання освітніх  послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020  р. №735, передбачено, що сторони договору звільняються від відповідальності  за порушення зобов’язань за договором, якщо порушення стали наслідком 2  обставин непереборної сили. 

При цьому строк дії договору може бути продовжено на час дії таких  обставин та їх наслідків. Але в умовах дії воєнного стану українці не звільняються від сплати за  послуги, що надаються відповідно укладених договорів. При цьому на час війни скасовується пеня та штрафи, якщо людина не  може їх оплатити.

Враховуючи зазначене, університет може вжити заходів щодо реструктуризації або відтермінування оплати за надання освітніх послуг для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, за проживання в гуртожитку здобувачів освіти, а також не нараховувати та не стягувати неустойку (пеню). Однак після закінчення воєнних дій заборгованість доведеться погасити.