Зачосова Наталія Володимирівна  –  голова Ради молодих учених (далі – РМУ), д.е.н., професор  кафедри менеджменту та економічної безпеки ННІ економіки і права

Зорочкіна Тетяна Сергіївна – заступник голови РМУ, д.пед.н., доцент ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Карауш-Кармазін Наталія Миколаївна секретар РМУ, к.х.н., н.с. науково-дослідної частини ЧНУ

Нікітська  Юлія Мирославівна– к. пед. н., ст. викладач ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Амурова Яна Володимирівна– аспірант психологічного факультету

Матвійчук Марина Миколаївна – к.пед.н., ст. викладач ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Бондар Вікторія Григорівна – к.пед.н., ст. викладач ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Ілюха Олександр Володимирович – к.б.н., викладач кафедри біології та біохімії ННІ природничих та аграрних наук

Абразумова Олена Миколаївна – докторант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ННІ міжнародних відносин, історії і філософії

Касян Андрій Іванович – к. і. н., директор центру вивчення пам’яток археології ННІ міжнародних відносин, історії і філософії

Компанієць Олексій Вікторович ­– аспірант ННІ  міжнародних відносин, історії і філософії

Соляник Катерина Олегівна – аспірант ННІ  міжнародних відносин, історії і філософії

Супрунович Вікторія Олексіївна – к.фіз.вих., доцент ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я

Білоус Світлана Петрівна– к. е. н.,доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки ННІ економіки і права

Мунька Станіслав Сергійович– аспірант ННІ економіки і права

Коробко Олександр Олександрович – к. б. н., ст. лаборант ННІ природничих та аграрних наук

Кабіна Юлія Геннадіївна– викладач практики англійської мови ННІ іноземних мов

Сіденко Юлія Олександрівна – к. психол. н., доцент кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету

Опанасенко Юлія Володимирівна– викладач кафедри перекладу ННІ іноземних мов

Бардадим Олег Валерійовичаспірант ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Манжара Світлана Олегівна – к. психол. н., викладач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету

Сергата Інеса Олегівна – аспірант психологічного факультету

Соловей Юлія Олександрівна – аспірант ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Кучер Віта Володимирівна – аспірант ННІ природничих та аграрних наук

Чистовська Юлія  Юріївна – к. психол. н., доцент, зав. кафедри психології психологічного факультету

Завгородня Вікторія Анатоліївна – к. б. н., ст. викладач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я

Голуб Вікторія Юріївна – аспірант ННІ української філології та соціальних комунікацій

Коломієць Денис Ігорович – аспірант ННІ інформаційних та освітніх технологій

Гонда Андрій Романович – аспірант ННІ інформаційних та освітніх технологій

Кузнецов Андрій Владиславович – аспірант факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

Гордійчук Аксінія Аркадіївна – аспірант ННІ інформаційних та освітніх технологій

Куценко Дмитро Миколайович – аспірант ННІ економіки і права

Коваль Олексій Вікторович – аспірант ННІ економіки і права