Соловей Юлія Олександрівна – голова Ради молодих учених (далі – РМУ), доктор філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, старший викладач кафедри дошкільної та спеціальної освіти, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.

Зорочкіна Тетяна Сергіївна – заступник голови РМУ, доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.

Бондар Вікторія Григорівна – заступник голови РМУ, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та спеціальної освіти, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Кравцова Наталія Олександрівна – секретар РМУ, аспірант кафедри початкової освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, лаборант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, ННІ міжнародних відносин, історії і філософії.

Авраменко Артем Сергійович – викладач кафедри інформаційних технологій, Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем.

Андерс Наталія Олександрівна – студентка 3 курсу, ОС бакалавр, ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я.

Бардадим Олег Валерійович – викладач кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.

Бачуріна Руслана Олександрівна – викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.

Білоус Світлана Петрівна – доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, ННІ економіки і права.

Броварська Ілона Анатоліївна – викладач кафедри сучасних практик викладання англійської мови, ННІ іноземних мов.

Вовченко Каріна Олегівна – голова студентської ради університету.

Дзюба Вікторія Анатоліївна – кандидат технічних наук, викладач кафедри прикладної математики та інформатики, ННІ інформаційних та освітніх технологій.

Дяченко Наталія Юріївна – викладач кафедри німецької філології, ННІ іноземних мов.

Зачосова Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та державної служби, ННІ економіки і права.

Карауш-Кармазін Наталія Миколаївна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник науково-дослідної частини ЧНУ.

Касян Андрій Іванович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, директор центру вивчення пам’яток археології, ННІ міжнародних відносин, історії і філософії.

Коробко Олександр Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології, екології та агротехнологій, ННІ природничих та аграрних наук.

Лавріненко Катерина Валеріївна – викладач кафедри біології, екології та агротехнологій, ННІ природничих та аграрних наук.

Литвиненко Юлія Олександрівна – студентка ОС магістр, ННІ української філології та соціальних комунікацій.

Луб’янова Лія Олегівна – голова наукового сектору студентської ради університету.

Манжара Світлана Олегівна – доктор філософії зі спеціальності 053 – психологія, викладач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету.

Мисюра Юлія Олександрівна – викладач кафедри інформаційних технологій, Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем.

Нікітська Юлія Мирославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та спеціальної освіти, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.

Омелюх Ірина Володимирівна – аспірант ННІ української філології та соціальних комунікацій, лаборант кафедри слов’янської філології, зарубіжної літератури та методики навчання, ННІ іноземних мов.

Панченко Оксана Олександрівна — доктор філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, старший викладач кафедри дошкільної та спеціальної освіти, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.

Панченко Олександр Олександрович – лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства, ННІ природничих та аграрних наук.

Рябуха Ольга Олегівна – аспірант кафедри менеджменту та державної служби, ННІ економіки і права.

Сіденко Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету.

Хоменко Денис Володимирович – аспірант кафедри історії України, ННІ міжнародних відносин, історії і філософії.

Чистовська Юлія Юріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології психологічного факультету.