Зачосова Наталія Володимирівна голова РМУ, д.е.н., професор кафедри менеджменту та економічної безпеки;

Зорочкіна Тетяна Сергіївна заступник голови РМУ, к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти;

Дідук Віталій Андрійович заступник голови РМУ, к.т.н., доцент кафедри АКІТ;

Карауш Наталія Миколаївна секретар РМУ, к.х.н., науковий співробітник кафедри хімії та наноматеріалознавства;

 

 

Кирилюк Євгеній Миколайовичд.е.н., професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки;

Абразумова Олена Миколаївна к.і.н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки;

Баришніков Гліб Володимирович к.х.н., викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства;

Іллюха Олександр Володимирович к.б.н., викладач кафедри біології та біохімії;

Касян Андрій Іванович директор центру вивчення пам'яток археології ННІ історії і філософії;

БлажієвськаЮліяВікторівна викладач кафедри української літератури та компаративістики;

Іващенко Віктор Анатолійович к.і.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін;

Денисенко Віктор Сергійович к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетики;

Супрунович Вікторія Олексіївна к.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних ігор;

Корецька Марина Вікторівна к. філол.н., старший викладач кафедри української літератури та компаративістики;

Гордєєва Тетяна Євгеніївна к.п.н., викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки;

Єфіменко Альона Ігорівна викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

Литвин Валентина Анатоліївна к.х.н., ст. викл. кафедри хімії та наноматеріалознавства;

Красношлик Наталія Олександрівна к.т.н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики;

Макуха Марина Василівнак.н. із соц. комунікацій, старший викладач кафедри видавничої справи, редагування і теорії інформації;

Михальчук Олена Олександрівнак.п.н., доц. кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту;

Нечипоренко Денис Леонідович майстер спорту України, викладач кафедри спортивних дисциплін;

Слюсар Тетяна Антонівна викладач кафедри дошкільної освіти;

Кабіна Юлія Геннадіївна – аспірант кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання; викладач кафедри практики англійської мови;

Сіденко Юлія Олександрівна викладач кафедри психології, глибинної корекції і реабілітації;

Сторожук Надія Вікторівна к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики;

Завгородня Вікторія Анатоліївна аспірант кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації;

Коваль Юлія Вікторівна аспірант кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації;

Овчаренко Ольга Василівна к.психол.н., доцент кафедри прикладної психології;

Снісар Анна Вікторівна викладач кафедри німецької філології;

Зайцева Аліна Анатоліївна к.п.н., викладач кафедри англійської філології;

Федорова Яна Володимирівна аспірант кафедри психології. 

 

Зачосова Наталія Володимирівнаголова РМУ, д.е.н., професор кафедри менеджменту та економічної безпеки;

Зорочкіна Тетяна Сергіївна заступник голови РМУ, к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти;

Конограй Володимир Анатолійовичзаступник голови РМУ, к.б.н., доцент кафедри екології та агробіології;

Дідук Віталій Андрійович заступник голови РМУ, к.т.н., доцент кафедри АКІТ;

Карауш Наталія Миколаївна секретар РМУ, к.х.н., науковий співробітник кафедри хімії та наноматеріалознавства;

Кирилюк Євгеній Миколайович–д.е.н., професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки;

Абразумова Олена Миколаївнак.і.н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки;

Баришніков Гліб Володимировичк.х.н., викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства;

Іллюха Олександр Володимировичк.б.н., викладач кафедри біології та біохімії;

Касян Андрій Івановичдиректор центру вивчення пам'яток археології ННІ історії і філософії;

БлажієвськаЮліяВікторівнавикладач кафедри української літератури та компаративістики;

Іващенко Віктор Анатолійовичк.і.н., доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін;

Денисенко Віктор Сергійович к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетики;

Супрунович Вікторія Олексіївна к.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних ігор;

Корецька Марина Вікторівна к. філол.н., старший викладач кафедри української літератури та компаративістики;

Гордєєва Тетяна Євгеніївнак.п.н., викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки;

Єфіменко Альона Ігорівна викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

Литвин Валентина Анатоліївнак.х.н., ст. викл. кафедри хімії та наноматеріалознавства;

Красношлик Наталія Олександрівнак.т.н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики;

Макуха Марина Василівнак.н. із соц. комунікацій, старший викладач кафедри видавничої справи, редагування і теорії інформації;

Михальчук Олена Олександрівнак.п.н., доц. кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту;

Нечипоренко Денис Леонідович майстер спорту України, викладач кафедри спортивних дисциплін;

Слюсар Тетяна Антонівна викладач кафедри дошкільної освіти;

Кабіна Юлія Геннадіївна– аспірант кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання; викладач кафедри практики англійської мови;

Сіденко Юлія Олександрівнавикладач кафедри психології, глибинної корекції і реабілітації;

Сторожук Надія Вікторівна к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики;

Завгородня Вікторія Анатоліївна аспірант кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації;

Коваль Юлія Вікторівна аспірант кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації;

Овчаренко Ольга Василівнак.психол.н., доцент кафедри прикладної психології;

Снісар Анна Вікторівна викладач кафедри німецької філології;

Зайцева Аліна Анатоліївнак.п.н., викладач кафедри англійської філології;

Федорова Яна Володимирівна аспірант кафедри психології.