XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

«Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук
у дослідженнях молодих учених»

(19-20квітня 2018 року)

ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ

Серія: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ПСИХОЛО-ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Серія: ЮРИДИЧНІ НАУКИ. ЕКОНОМІКА. ТУРИЗМ. МЕНЕДЖМЕНТ. ІСТОРІЯ. ФІЛОСОФІЯ. ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ.

ПРОГРАМА