X  Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

«Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук
у дослідженнях молодих учених»

(27-28 квітня 2017 року)

ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ

Серія: ІСТОРІЯ. ФІЛОСОФІЯ

Серія: ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Серія: ЮРИДИЧНІ НАУКИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ЕКОНОМІКА. ПІДПРИЄМНИЦТВО.

ТУРИЗМ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Серія: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Серія: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

ПРОГРАМА


Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького