ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ XV

Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених

Серія ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ