bgb
 
 
 

Наукова школа професора Поліщука В. Т. започаткована в середині 90-х рр. ХХ ст., коли для кафедри української літератури і компаративістики одною з постійних стала тема «Літературне краєзнавство як наукова й навчально-методична проблема».

У полі наукового зору представників школи — широке коло наукових літературознавчих проблем, які осмислюють й аналізують на основі творчості письменників-уроженців Черкащини.

Розроблені різні методики вивчення літератури конкретного регіону в контексті загальноукраїнського літературного процесу, за якими написані навчальні підручники, посібники, сотні наукових і науково-методичних праць.

Розроблена і щороку реалізується система конференційних заходів. Усього проведено понад 40 конференцій різного рівня.

За проблематикою творчості письменників Черкащини захищено 2 докторські дисертації, 2 кандидатські роботи й готуються до захисту ще дві. Аспіранти кафедри працюють за трьома темами з регіонального літературознавства.

Із 1999 року створений і функціонує науковий центр шевченкознавчих досліджень, результативною є й видавнича робота.

Напрацювання наукової школи активно використовують у науково-дослідницькій роботі викладачів, учителів,студентів і в системі МАН.