Наукова школа доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Лизогуба В. С. сформованав 90-х рр. ХХ ст.

Його наукова школа налічує 11 кандидатів і 2 доктори наук. Випускники  працюють у ВНЗ України та за кордоном.

Наукова школа академіка Академії економічних наук, професора Кукурудзи І. І. сформувалася на початку 90-х рр. ХХ ст. Досліджує соціально-економічні наслідки ринкової трансформації економіки України та соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції.

Наукова школа професора Мінаєва Б. П. сформована наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Підґрунтям для формування школи стали квантово-хімічні дослідження електронної будови, спектрів і реакційної здатності органічних і неорганічних речовин, металокомплексів і нанокластерів.