bgb
 
 

Запитати у ректора


Алина

Добрий день.Я хворію на цукровий діабет(важка форма).Які надаються квоти?

Можливо поступите без ЗНО(якщо звільнена)?

Неділя, 03 червня 2018, 20:46
ЧНУ

Якщо ви маєте складне захворювання, вам мають надати у медичному закладі певну групу інвалідності. Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів, особи, які мають І, ІІ групи інвалідності, вступають на загальних умовах (складають ЗНО).

Четвер, 07 червня 2018, 15:57
Марина

Добрый день. Гарантировано ли поступление на контракт за специальностью "Международный бизнес" факультета международных отношений?

Субота, 02 червня 2018, 15:00
Катерина

Доброго дня! Виникла така ситуація, що у гуртожитку №5 почали вивішувати списки про доплату за електроенергію. Такі списки за цей рік вивішують уже втретє. Сума такої доплати у кожного різна, тому виникає питання, чи це має якусь силу? І чи можу я відмовитись від такої доплати, якщо я сплатила за проживання в гуртожитку в повній мірі ще на початку року. 

Четвер, 24 травня 2018, 17:26
ЧНУ

Нарахування за використану електричну енергію в гуртожитках проводяться щомісячно відповідно до п.4 розпорядження від 30.08.2017 №16-А «Про зменшення обсягів споживання та ощадливого використання електроенергії в гуртожитках, навчальних корпусах та інших об’єктах університету». Результати розрахунків залежать від показників лічильників, які знімаються у кожному гуртожитку щомісячно.

Тому для кожного гуртожитку розмір плати за використання електричної енергії є різним і залежить від фактичного споживання.

Сплата за проживання у гуртожитку не стосується окремої додаткової платної послуги за понаднормоване використання електричної енергії.

Відмовитися від сплати неможливо, бо вона нараховується за фактично спожиту студентами електричну енергію.

 

Середа, 13 червня 2018, 11:26
Олександра

В 2007 році закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю "Психологія" Зараз працюю бухгалтером. Потрібна відповідна освіта. Чи є можливість оримати другу вищу освіту в ЧНУ без кладання ЗНО?

Четвер, 24 травня 2018, 14:08
ЧНУ

 

На основі диплома бакалавра, спеціаліста чи магістра ви можете вступати у магістратуру на будь-яку обрану спеціальність («Облік і оподаткування», «Менеджмент») на умовах перехресного вступу (пройти співбесіду з профпридатності, скласти вступне випробування з іноземної мови та вступне випробування з фаху). Прийом документів з 12 по 26 липня.
 
Для вступу на спеціальність «Економіка» необхідно складати іноземну мову у форматі ЗНО.
 
Можливий також вступ на другу вищу освіту, на 2 курс ОС «бакалавр» (спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», «Економіка»). Слід пройти співбесіду з профпридатності та скласти вступне випробування з фаху. Прийом документів з 12 липня по 04 серпня.
Четвер, 07 червня 2018, 15:55
Жанна

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яка кількість б.джетних місць на філологічний факультет?  

Вівторок, 22 травня 2018, 13:24
ЧНУ

Кількість бюджетних мість зазначено на сайті внз, розділ «Вступ 2018», підрозділ «Обсяги державного замовлення»

Четвер, 07 червня 2018, 15:49
Ярослав

Доброго дня,я хочу поступити на правознавство чи можу я поступити без ЗНО після пед.коледжу.

Середа, 16 травня 2018, 17:42
ЧНУ

Правилами прийому до університету передбачено можливість вступу за спеціальністю «Право» на навчання зі скороченим (трирічним) терміном на базі освітнього ступеня молодшого спеціаліста. Складання для цього вступних іспитів у формі ЗНО не потрібно. Достатньо успішно скласти в університеті співбесіду з профпридатності та фаховий іспит.

 

Середа, 23 травня 2018, 16:37
Ірина

Доброго дня! Я маю диплом спеціаліста і хотіла вступити на магістратуру на бюджет, але, як виявилось, спеціаліст прирівнявся до магістра і виходить, що у мене уже є диплом магістра, хоча я його не отримувала. Чи прирівнявся диплом спеціаліста у всьому до магістра? Чи можу я викладати у ВНЗ із дипломом спеціаліста? 


Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення

9. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

Середа, 16 травня 2018, 16:06
ЧНУ
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами і доповненнями за станом на 01.01.2018) нині в Україні підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за 4-ма рівнями вищої освіти, серед яких бакалаврський (перший рівень) і магістерський (другий рівень). За результати такої підготовки після успішного виконання відповідної освітньої програми присуджуються відповідний ступінь вищої освіти, зокрема, бакалавр чи магістр.
Стаття 55 Закону України «Про вищу освіту» визначає посади науково-педагогічних і педагогічних працівників, до яких віднесена і посада викладача. Посаду викладача, відповідно до ч. 4 цієї ж статті названого Закону можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю. Відповідно до ч. Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Таким чином, диплом спеціаліста, отриманий за таких умов дає право на викладацьку діяльність за відповідним профілем.
У той же час слід мати на увазі, що відповідно до ч. 11 названої статті заміщенню вакантної посади викладача, як і інших посад науково-педагогічних працівників, укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, тобто посада викладача заміщується на конкурсних засадах.
Вівторок, 29 травня 2018, 14:31
Віта

Доброго дня, маю таке питання: для вступу на які спеціальності за освітньо-квалфікаційним рівнем "магістр"обов'язково здавати ЗНО, вступники на факультет публічного  управління та адміністрування повинні здавати ЗНО?

Понеділок, 14 травня 2018, 17:34
ЧНУ

ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури слід здавати зі спеціальностей "економіка", "туризм", "міжнародні економічні відносини", "психологія", "філософія", "історія та археологія", "журналістика". На спеціальність "право" слід складати ЗНО з англійської мови та фаху

Вівторок, 15 травня 2018, 16:02
Олексій

Доброго дня,

Підкажіть будь ласка, раніше на вкладці

Абітурієнтам/Вступ 2018/Правила прийому 2018

одразу після додатку Перелік спеціальностей та конкурсних предметів...
в 2018 році за ОС «бакалавр» за державним замовленням

був додаток Перелік спеціальностей та конкурсних предметів ...
в 2018 році за ОС «бакалавр» виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Зараз його не має. Чи залишились ті предмети ЗНО при вступі на контракт?


Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Понеділок, 14 травня 2018, 13:23
ЧНУ

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною й заочною формами навчання за кошти фізичних і юридичних осіб передбачаються такі ж конкурсні предмети, як і при вступі на навчання за держзамовленням

Вівторок, 15 травня 2018, 14:40
Олександр

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, з ело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
якого курсу студент можє скористатися програмою академ мобільності наприклад навчання в Академії ім. Яна Длугоша
Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  
Як проходить відбір Чи можна скористатися за власні кошти На вашому сайте анкета для заявки чомусь Тернопільського педагогічного університету Дякую

Понеділок, 14 травня 2018, 09:54
ЧНУ

Доброго дня.

Відбір на стажування за програмою академічної мобільності студентів 2-4 курсів ЧНУ ім. Богдана Хмельницького здійснюється відбірковими комісіями інститутів/факультетів двічі на рік, кількість студентів обмежена – 50 осіб на навчальний рік.

За власний кошт у вас є можливість навчатися за програмою подвійного диплому у Вищій школі лінгвістичній, м. Ченстохова, Польща.

За детальною інформацією звертайтесь у ННЦ зовнішніх та міжнародних зв’язків, н.к №1, к. 227.

Понеділок, 14 травня 2018, 14:23