Ask Rector


Ангеліна

Доброго дня ! Маю бажання вступити до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році   ЗА КОНТРАКТОМ на журналістику. Чи необхідно здавати творчий конкурс ?

Saturday, 09 June 2018 10:19
ЧНУ

Для вступу на напрям підготовки 061 «Журналістика», окрім результатів ЗНО із трьох предметів, необхідно скласти в університеті творчий залік не залежно від форми навчання (бюджет чи контракт). Це можна зробити в період із лютого до липня (згідно з графіком творчих заліків).

Творчі заліки із журналістики проводять відповідно до затверджених й оприлюднених на сайті університету програм (за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1OfAlANFrAcBlS95XU2oJxOlVL5OAsRnJ/view ) та оцінюють за шкалою «зараховано» або «не зараховано».

Особам, які виявили бажання скласти творчий залік, необхідно зареєструватися на офіційному сайті Черкаського національного університету www.cdu.edu.ua (розділ «Ресурси» – АІС «Абітурієнт»). Якщо Ви реєструвалися раніше в АІС «Абітурієнт», реєструватися заново непотрібно (зайти в систему можна під своїм логіном та паролем).

Для складання творчого заліку необхідно:

Заповнити анкету за покликанням: https://abitur.cdu.edu.ua

Підготуватися до складання творчого заліку згідно із затвердженою програмою.

Прибути до університету для складання творчого заліку згідно з обраною датою з графіка (при собі мати паспорт чи інший документ, який посвідчує особу).

Friday, 15 June 2018 14:27
Данило

Добрий день. Хочу спитати, коли запрацює електронна бібліотека ЧДУ?Дуже важко без неї.

Thursday, 07 June 2018 19:25
ЧНУ

Електронна бібліотека працює в штатному режимі. Водночас мали місце технічні погрішності в роботі таких структурних електронних ресурсів, як:

1. Репозитарій праць викладачів університету;

2. Доступ до платформи наукометричної бази даних Web of Science.

3. Функціонування бази електронних ресурсів.

Вони були зумовлені незалежними від університету обставинами. Зокрема, провайдер самочинно без попередження змінив ІР-адресу університету. Після перемовин ми отримали відповідь про поновлення доступу до платформи наукометричної бази даних Web of Science з 13.06.2018 року.

З питань доступу до електронних ресурсів Ви маєте можливість скористатися детальною консультацією, яку пропонує служба віртуальної довідки наукової бібліотеки або ж завітати до нас.


Thursday, 14 June 2018 09:42
Аліна

Який прохідний бал?

Якщо я не наберу прохідний бал,я можу піти на кантракт?

Monday, 04 June 2018 00:28
ЧНУ
Для подання документів для вступу та укладання контракту слід набрати не менше 100 балів із кожного конкурсного предмета.
 
Thursday, 07 June 2018 15:59
Алина

Добрий день.Я хворію на цукровий діабет(важка форма).Які надаються квоти?

Можливо поступите без ЗНО(якщо звільнена)?

Sunday, 03 June 2018 20:46
ЧНУ

Якщо ви маєте складне захворювання, вам мають надати у медичному закладі певну групу інвалідності. Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів, особи, які мають І, ІІ групи інвалідності, вступають на загальних умовах (складають ЗНО).

Thursday, 07 June 2018 15:57
Марина

Добрый день. Гарантировано ли поступление на контракт за специальностью "Международный бизнес" факультета международных отношений?

Saturday, 02 June 2018 15:00
Катерина

Доброго дня! Виникла така ситуація, що у гуртожитку №5 почали вивішувати списки про доплату за електроенергію. Такі списки за цей рік вивішують уже втретє. Сума такої доплати у кожного різна, тому виникає питання, чи це має якусь силу? І чи можу я відмовитись від такої доплати, якщо я сплатила за проживання в гуртожитку в повній мірі ще на початку року. 

Thursday, 24 May 2018 17:26
ЧНУ

Нарахування за використану електричну енергію в гуртожитках проводяться щомісячно відповідно до п.4 розпорядження від 30.08.2017 №16-А «Про зменшення обсягів споживання та ощадливого використання електроенергії в гуртожитках, навчальних корпусах та інших об’єктах університету». Результати розрахунків залежать від показників лічильників, які знімаються у кожному гуртожитку щомісячно.

Тому для кожного гуртожитку розмір плати за використання електричної енергії є різним і залежить від фактичного споживання.

Сплата за проживання у гуртожитку не стосується окремої додаткової платної послуги за понаднормоване використання електричної енергії.

Відмовитися від сплати неможливо, бо вона нараховується за фактично спожиту студентами електричну енергію.

 

Wednesday, 13 June 2018 11:26
Олександра

В 2007 році закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю "Психологія" Зараз працюю бухгалтером. Потрібна відповідна освіта. Чи є можливість оримати другу вищу освіту в ЧНУ без кладання ЗНО?

Thursday, 24 May 2018 14:08
ЧНУ

 

На основі диплома бакалавра, спеціаліста чи магістра ви можете вступати у магістратуру на будь-яку обрану спеціальність («Облік і оподаткування», «Менеджмент») на умовах перехресного вступу (пройти співбесіду з профпридатності, скласти вступне випробування з іноземної мови та вступне випробування з фаху). Прийом документів з 12 по 26 липня.
 
Для вступу на спеціальність «Економіка» необхідно складати іноземну мову у форматі ЗНО.
 
Можливий також вступ на другу вищу освіту, на 2 курс ОС «бакалавр» (спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», «Економіка»). Слід пройти співбесіду з профпридатності та скласти вступне випробування з фаху. Прийом документів з 12 липня по 04 серпня.
Thursday, 07 June 2018 15:55
Жанна

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яка кількість б.джетних місць на філологічний факультет?  

Tuesday, 22 May 2018 13:24
ЧНУ

Кількість бюджетних мість зазначено на сайті внз, розділ «Вступ 2018», підрозділ «Обсяги державного замовлення»

Thursday, 07 June 2018 15:49
Ярослав

Доброго дня,я хочу поступити на правознавство чи можу я поступити без ЗНО після пед.коледжу.

Wednesday, 16 May 2018 17:42
ЧНУ

Правилами прийому до університету передбачено можливість вступу за спеціальністю «Право» на навчання зі скороченим (трирічним) терміном на базі освітнього ступеня молодшого спеціаліста. Складання для цього вступних іспитів у формі ЗНО не потрібно. Достатньо успішно скласти в університеті співбесіду з профпридатності та фаховий іспит.

 

Wednesday, 23 May 2018 16:37
Ірина

Доброго дня! Я маю диплом спеціаліста і хотіла вступити на магістратуру на бюджет, але, як виявилось, спеціаліст прирівнявся до магістра і виходить, що у мене уже є диплом магістра, хоча я його не отримувала. Чи прирівнявся диплом спеціаліста у всьому до магістра? Чи можу я викладати у ВНЗ із дипломом спеціаліста? 


Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення

9. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

Wednesday, 16 May 2018 16:06
ЧНУ
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами і доповненнями за станом на 01.01.2018) нині в Україні підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за 4-ма рівнями вищої освіти, серед яких бакалаврський (перший рівень) і магістерський (другий рівень). За результати такої підготовки після успішного виконання відповідної освітньої програми присуджуються відповідний ступінь вищої освіти, зокрема, бакалавр чи магістр.
Стаття 55 Закону України «Про вищу освіту» визначає посади науково-педагогічних і педагогічних працівників, до яких віднесена і посада викладача. Посаду викладача, відповідно до ч. 4 цієї ж статті названого Закону можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю. Відповідно до ч. Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Таким чином, диплом спеціаліста, отриманий за таких умов дає право на викладацьку діяльність за відповідним профілем.
У той же час слід мати на увазі, що відповідно до ч. 11 названої статті заміщенню вакантної посади викладача, як і інших посад науково-педагогічних працівників, укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, тобто посада викладача заміщується на конкурсних засадах.
Tuesday, 29 May 2018 14:31