Сучасні уявлення про класифікацію, структурну організацію, властивості та утворення гумінових речовин представлено в новій монографії старшого викладача кафедри хімії та наноматеріалознавства Валентини Литвин «Синтетичні аналоги природних гумінових речовин».

У монографії особлива увага зосереджена на синтетичних аналогах природних гумінових речовин. Обговорено наявні підходи та методи одержання синтетичних гумінових речовин, їх основні переваги та недоліки. Продемонстровано сучасні підходи до квантово-хімічного моделювання модельних структур гумінових речовин. Розглянуто перспективи їх використання в різних галузях науки, техніки та народного господарства.

Книга призначена для спеціалістів в області хімії, ґрунтознавства, екології, сільського господарства, біології, охорони здоров’я, а також для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів вказаних спеціальностей.

ННІ природничих та аграрних наук