Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергій Корновенко зустрівся з директором Видавничого дому «Гельветика» Олегом Головком.  

«Гельветика» є одним із провідних міжнародних наукових видавництв у Східній Європі. У фокусі — вітчизняна та зарубіжна наукова періодика.

Сергій Корновенко та директор Видавничого дому «Гельветика» Олег Головко обговорили можливості майбутньої співпраці щодо публікаційної активності викладачів Університету, покращення якості фахових періодичних видань Університету, участі викладачів Університету в колективних монографіях, які будуть видаватися в країнах ЄС, мовою ЄС, що є однією з вимог Міністерства освіти і науки України до якісних показників наукової діяльності Університету.

Відділ аспірантури