У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (навчальний корпус №4, ауд. 371) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.02 відбудеться публічний захист дисертації Кир’ян Тетяни Іванівни «Теорія і практика розвитку вищої медичної освіти в Україні (ХХ-початок ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Дата проведення: 27 грудня 2018 року о 10 годині