ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (ВОС 340002)

«ПСИХОЛОГІЯ»

Військові психологи діють у Збройних Силах України з 1992 року у зв’язку з введенням соціально-психологічної служби Міністерства оборони України як органу управління.

Професійну діяльність військового психолога становить система взаємопов’язаних методів, способів і засобів, що застосовуються ним для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних чинників військово-професійного середовища та їх удосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров’я військовослужбовців і членів їх сімей.

Військовий психолог має поєднувати в собі основні компетенції психолога-діагноста, соціального та клінічного психолога, психотерапевта і власне військового психолога.

Види діяльності військового психолога:

-         психологічне консультування;

-         психологічна корекція;

-         психологічна просвіта та навчання військовослужбовців;

-         психопрофілактика і психогігієна;

-         психодіагностика особистості військовослужбовців та військових колективів;

-         професійно-психологічний добір;

-         морально-психологічне забезпечення (виконання бойових завдань, бойової підготовки, бойового чергування, вартової служби та інших завдань);

-         психореабілітація військовослужбовців та членів їх сімей;

-         організаційно-методична робота.

Офіцер запасу за напрямком підготовки військового психолога здатний виконувати військово-професійні завдання і може обіймати:

1. Первинні посади

-         заступника командира роти (батареї) з виховної роботи (морально – психологічного забезпечення) (ВОС 340002)

2. Наступні посади без додаткової підготовки у вищих військово-навчальних закладах:

-         заступник командира батальйону (дивізіону) з морально - психологічного забезпечення (ВОС 340001);

-         офіцер-психолог батальйону (ВОС 340002);

-         старший офіцер відділення виховної роботи (морально – психологічного забезпечення) (ВОС 340002)

3. Подальші посади з допідготовкою у вищих військово-навчальних закладах:

-         заступник командира полку (бригади) з морально-психологічного забезпечення (ВОС 340001).

Обов’язки психолога військової частини (підрозділу) складні й різноманітні. У мирний час він виконує завдання з вивчення психологічних особливостей військовослужбовців, військових колективів, психологічно забезпечує бойову готовність, бойову підготовку, бойове чергування, військову дисципліну, здійснює профілактику негативних соціально-психологічних явищ у військових підрозділах, а також розробляє пропозиції та рекомендації командиру (начальнику), надає їм необхідні відомості про військовослужбовців в інтересах забезпечення виховної роботи з ними та самостійно здійснює цілеспрямоване втручання в думки військовослужбовців, їх почуття, світогляд, поведінку тощо.

У воєнний час є безпосереднім організатором усієї системи морально-психологічного забезпечення бойових дій підрозділів.