bgb
 
 

Центр аналітичних досліджень «Прагма» надає такі послуги:

  • комплексне дослідження соціальних структур, інститутів, соціальних явищ, процесів та ін.;

  • дослідження соціальної структури і створення соціокарт на основі основних показників:

— соціально-економічний статус,

— політичні орієнтації,

— етногенез,

— екологічна безпека,

— релігійні, культурні та інші особливості та ін.;

  • аналіз соціальної напруженості та конфліктного потенціалу різних груп населення (залежно від роду діяльності, соціального статусу, місця проживання тощо);

  • дослідження кон’юнктури ринку та споживацьких орієнтацій населення (у т.ч. залежно від соціально-економічного статусу, соціально-демографічних ознак тощо);

  • соціологічний супровід виборчої кампанії в органи місцевого самоврядування;

  • соціологічний супровід виборчої кампанії політичної партії до всіх рівнів органів влади;

  • визначення політичного потенціалу окремих соціальних груп населення і прогнозування їх політичної поведінки;

  • визначення ефективності політичної реклами. Аналіз впливу ЗМІ на формування політичних вподобань населення;

  • формування рейтингів у політичній сфері: діячів, партій, громадських організацій.

Серед експертів центру — науковці, працівники ЧНУ ім.Б.Хмельницького, які мають досвід аналітичної, політтехнологічної діяльності, напрацювання в різних сферах суспільного життя. 

Довідково

Центр аналітичних досліджень «Прагма»створений рішенням вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 28.03.2017