bgb
 
 
 

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького наступного навчального року розшириться вибір спеціалізацій зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

На кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем (Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем) за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» відкрито нову спеціалізацію освітнього ступеня «Бакалавр» «Комп’ютерна лінгвістика». Фахівці з цієї спеціальності проектують та реалізують програмні засоби для смислового аналізу текстової інформації, що широко використовуються у пошукових системах, системах автоматичного перекладу, системах автоматичного розпізнавання та синтезу мовлення, системах управління знаннями.

У рамках спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» абітурієнти запрошуються також на навчання за класичною спеціалізацією «Програмна інженерія». Ця спеціальність пов’язана з усіма аспектами розробки програмного забезпечення, від початкових стадій формування програмних вимог до підтримки програмної системи після впровадження.

Випускники з дипломом бакалавра працюють на посадах прикладного та системного програміста, web-розробника, розробника мобільних додатків, адміністратора комп’ютерних систем, адміністратора баз даних.

Кращі студенти продовжують навчання в магістратурі «Інженерія програмного забезпечення» та в аспірантурі, набуваючи кваліфікації аналітика комп’ютерних систем, програміста-дослідника, науковця в галузі software engineering.

 

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем