bgb
 
 

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

2015-2016 н.р.

 I. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Спартакіада «Здоров’я» (далі – Спартакіада) серед працівників Черкаського  національного  університету імені Богдана Хмельницького (дала – Університет) проводиться з метою:

-                     пропаганди фізичної культури та здорового способу життя як важливих чинників виховання та зміцнення здоров'я;

-                     залучення працівників Університету до комплексних та систематичних занять фізичною культурою і спортом;

-                     сприяння подальшому фізичному вдосконаленню працівників Університету задля покращення їхнього здоров’я;

-                     аналізу ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи в Університеті та обґрунтування шляхів її удосконалення.

ІІ. КЕРІВНИЦТВО ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Загальне керівництво Спартакіади покладено на оргкомітет, до складу якого входять представники ректорату, кафедр ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я і комісії спортивно-масової роботи профкому (склад додається). Організація і проведення змагань здійснюється викладачами та лаборантами кафедр ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я за сприяння адміністрації Університету. Безпосереднє керівництво проведенням змагань здійснює головна суддівська колегія (склад додається) та судді з окремих видів спорту.

ІІІ. УЧАСНИКИ СПАРТАКІАДИ

До участі в змаганнях допускаються збірні команди факультетів, інститутів і структурних підрозділів Університету, до складу яких входять працівники Університету Додатково до складу команд можуть бути допущені члени сімей працівників Університету (міні-футбол – 2 особи, "Веселі розваги" – 2 особи).

 

ІV. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Спартакіада проводиться протягом 2015-2016 н.р. за програмою з семи видів спорту. Відповідальність за підготовку місць та безпеку при проведенні Спартакіади покладається на організаційний комітет та на старших суддів змагань.

V. ЗАЯВКИ ВІД УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ

Заявки на участь у Спартакiадi подаються до головної суддівської колегії не пізніше, ніж за 1 день до проведення змагань з виду спорту. Команда, що не подала заявки вчасно, не допускається до участі в змаганнях.

Підпис лікаря на заявці – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ

 

 

Заявка оформлюється за наступним зразком:

З А Я В К А

Команди _________________________________________________________________

                                                                      (назва інституту/факультету/підрозділу)

на участь у Спартакіаді "Здоров’я" Черкаського національного університету

 імені Богдана Хмельницького 2015-2016 н.р.

з________________________________________________________________________

                                                                  (назва виду спорту)

№№ пп Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Посада Стан здоров’я дозволяє брати участь у змаганнях (віза лікаря)
1.        
2.        

Декан факультету      _____________________________________(                  )

Голова профбюро     _____________________________________(                    )

 

VІ. ПРОГРАМА СПАРТАКIАДИ

1. ШАШКИ (вересень-жовтень)

Змагання з особисто-командним заліком. Склад команди 1 учасник (1 жінка). Система проведення змагань буде визначена в день змагань залежно від кількості заявлених команд.

Змагання проводяться за правилами Федерації шашок України.

Підрахунок очок відповідно до місць:1-ше місце – 1 очко, 2-ге місце – 2 очка тощо.

2. ШАХИ (жовтень)

Змагання з особисто-командним заліком. Склад команди 1 учасник незалежно від статі. Система проведення змагань буде визначена в день змагань залежно від кількості заявлених команд.

Змагання проводяться за правилами Федерації шахів України.

Підрахунок очок відповідно до зайнятих місць.

3. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (листопад)

Змагання з особисто-командним заліком. Склад команди 1 учасник незалежно від статі. Система проведення змагань буде визначена в день змагань залежно від кількості заявлених команд.

Змагання проводяться за правилами Федерації настільного тенісу України.

Підрахунок очок відповідно до зайнятих місць.

4. СТРІТБОЛ (грудень)

Склад команди – 5 осіб. На майданчику обов’язковий склад команди: 2 чоловіки + 1 жінка.

Змагання проводяться за правилами Федерації баскетболу України 3 х 3.

Підрахунок очок відповідно до зайнятих місць.

 

5. ДАРТС (березень)

Змаганняз особисто-командним заліком. Склад команди 2 особи (1 чоловік і 1 жінка).

Змагання проводяться за правилами Федерації дартсу України.

Підрахунок очок відповідно до зайнятих місць.

 

6. МIНI-ФУТБОЛ (квітень)

Склад команди – 8 чоловіків.

Система проведення змагань буде визначена на суддівській нараді залежно від кількості команд.

Командам нараховується:

– за перемогу – 3 очки;

– за нічию – 1 очко;

– за поразку – 0 очок.

У разі рівності очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка має:

– більшу кількість очок у і зустрічах між ними;

– більшу кількість перемог;

– кращу різницю забитих та пропущених м’ячів у зустрічах між ними.

Змагання проводяться за правилами Федерації міні-футболу України.

Підрахунок очок відповідно до зайнятих місць.

 

7. ВЕСЕЛІ РОЗВАГИ (травень)

Склад команди – 8 осіб (за окремим положенням).

 

 

VІІ. УМОВИ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СПАРТАКІАДИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Сума очок у загальному заліку факультету/інституту/підрозділу визначається за зайнятими місцями в кожному виді спорту, а саме:

–                   за перше місце з виду спорту команда одержує 1 очко;

–                   за друге місце з виду спорту команда одержує 2 очки;

–                   за третє місце з виду спорту команда одержує 3 очки тощо.

У випадку, якщо команда не з’явилася на змагання з будь-якого виду спорту, інститут/факультет/підрозділ посідає останнє місце і йому нараховуються додаткові очки відповідно до кількості команд, які беруть участь у Спартакіаді.

Загальне командне місце у Спартакіаді визначається за найменшою сумою очок набраних у 6 видах спорту. «Веселі розваги» є обов’язковим видом Спартакіади. За умови однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага надається команді, яка посіла вище місце у «Веселих розвагах».

VІІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможці та призери в індивідуальних видах програми Спартакіади нагороджуються грамотами; переможці та призери у командних видах нагороджуються командними та індивідуальними грамотами і вимпелами спортивного клубу. Інститути/факультети/підрозділи, які стали переможцем та призерами змагань за підсумками Спартакіади, нагороджуються кубками та грамотами.

ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Матеріально-технічне забезпечення організації та проведення Спартакіади, а також витрати, пов'язані з нагородженням переможців та заохоченням учасників змагань, здійснюється за рахунок бюджету профкому Університету.

 

ОРГКОМІТЕТ

Спартакіади «Здоров'я» серед  працівників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

на 2015-2016 навчальний рік

  Стеценко Анатолій Іванович голова оргкомітету, голова профкому
  Хіміч Володимир Йосипович голова спортивного клубу
  Запорожець Тетяна Василівна проректор з освітньо-виховної роботи та міжнародних зв’язків
  Артюшенко Олександр Федорович завідувач кафедри спортивних дисциплін
  Гречуха Сергій Васильович в.о. завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних ігор
  Менших Олена Емануїлівна завідувач кафедри фізичного виховання
  Нечипоренко Олена Василівна головний суддя, старший викладач кафедри спортивних дисциплін

 

СКЛАД

головної суддівської колегії Спартакіади «Здоров'я» серед  працівників

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

на 2015-2016 навчальний рік

  Нечипоренко Олена Василівна – головний суддя
  Гордієнко Антоніна Василівна – головний секретар
  Гніденко Олександр Григорович – старший суддя з шашок
  Гніденко Олександр Григорович – старший суддя з шахів
  Гніденко Олександр Григорович – старший суддя з настільного тенісу
  Пустовалов Віталій Олександрович – старший суддя з стрітболу
  Нечипоренко Олена Василівна – старший суддя з дартсу
  Поліщук Роман Володимирович – старший суддя з міні-футболу
  Верещагіна Олена Петрівна – старший суддя змагань «Веселі розваги»
  Піньковська Людмила Оксентіївна – лікар