bgb
 
 
 

22 09

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Інститут історії України НАН України

Осередок НТШ у Черкасах

Національна спілка краєзнавців України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

22 вересня 2016 року

відбудеться Всеукраїнська наукова конференція

з міжнародною участю

 

«Черкаський історіографічний симпозіум», присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського

Пропоновані напрями роботи:

 • Родовід Грушевських і Черкащина
 • Михайло Грушевський у інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи
 • «Історична схема» М. Грушевського як основа українського «національного проекту»
 • Історичні школи та учні М. Грушевського
 • М. Грушевський – організатор української науки (НТШ, УНТ, УСІ)
 • Організаційні проекти М. Грушевського й інституціональна історія соціогуманітарного знання на теренах Академії
 • М. Грушевський як літературознавець, фольклорист і письменник
 • «Великий історик» як політичний і громадський діяч
 • Редакційно-видавнича праця М. Грушевського
 • Рецептивна грушевськіана: історіографічний і популярний виміри
 • М. Грушевський на полі радянського історіописання: від ритуального «розвінчання» до спроб паліативної реабілітації
 • Сучасна дискусія щодо історичного гранд-наративу М. Грушевського
 • Дослідницький інструментарій М. Грушевського у світлі сучасної епістемології
 • Образ М. Грушевського в сучасній історичній пам’яті

Матеріали до виступів на конференції просимо надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 15 серпня 2016 року. Передбачається видання окремого збірника матеріалів симпозіуму.

Контактні особи:   Масненко Віталій Васильович (096-705-11-08)

                                   Поліщук Володимир Трохимович (097-550-77-07)

Додаток

Відомості про автора(ів)

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________

Місце роботи (повна назва)____________________Посада_____________

Домашня адреса______________________________

Контактні телефони___________________________

E-mail:

Назва статті__________________________________

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Статті подаються українською мовою, анотація - англійською.
 • Вимоги до публікації: формат – А-4; шрифт – Times New Roman Cyr; кегль – 14; інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Обсяг 20-40 тис. знаків (0,5-1 др. арк.)
 • Стаття починається з позначення ініціалів та прізвища автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подається назва публікації. Через інтервал після назви подається коротка анотація англійською мовою. З абзацу починається основний текст статті. Абзацний відступ – 10 мм.
 • Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (забороняється робити автоматичні зноски), де перша цифра вказує номер за переліком посилань (перелік подається в кінці статті), що даються згідно порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела (напр., [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться крапка (або інший розділовий знак).
 • Наприкінці подається Список використаної літератури, оформлений у відповідності до стандартів.

Оргкомітет конференції