bgb
 
 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: (067) 83 09 612, (063) 80 32 971, (0472) 31 72 82
 
 
 
 
 
 

Вступ для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі здобутого освітнього ступеня «бакалавр»

за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).

Програми тесту загальної навчальної компетентності

Програма предметного тесту з права та міжнародного права

Вступ для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі здобутого освітнього ступеня «магістра/спеціаліста»

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

 

Вступні іспити в університеті

Назва освітнього програми

Економічна кібернетика

Економіка та бізнес

Економіка підприємства

Облік і оподаткування

Управління фінансово-економічною безпекою

Менеджмент організацій

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Туризм

Публічне управління та адміністрування

Міжнародний бізнес

Мова і література (російська, англійська)

Середня освіта Мова і література (англійська, німецька)

Мова і література (англійська, зарубіжна література)

Мова і література (німецька, англійська)

Мова і література (англійська, німецька)

Переклад (перша - англійська)

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Математика

Математика, інформатика

Фізика, інформатика

Фізика та астрономія

Якість, стандартизація та сертифікація

Математика

Прикладна математика

Веб-орієнтовані інформаційні системи

Історія

Україністика та історико-етнологічна екскурсологія

Публічна історія (Public History)

Філософія

Міжнародні відносини

Педагогіка вищої школи

Дошкільна та початкова освіта

Дошкільна освіта та дефектологія

Початкова освіта та психологія

Образотворче мистецтво

Образотворче та декоративне мистецтво

Управління навчальним закладом

Соціальна робота

Біологія та здоров'я людини

Середня освіта (Хімія)

Біологія

Лабораторний аналіз

Екологія

Хімія

Українська мова і література

Медіакомунікації

Фізичне виховання

Фізична культура і спорт

Спортивна фізіологія та реабілітація

Психологія

Програмне забезпечення систем

Інформаційні управляючі системи та технології

Системи і методи прийняття рішень