Перелік напрямів підготовки, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем "магістр" на базі ОС молодшого спеціаліста

Напрям підготовки/спеціальність Форма навчання Тип пропозиції Списки абітурієнтів за рейтингом
222 Медицина (Медицина) Денна Небюджетна Контракт