ОС: Бакалавр
052 Політологія (Політологія)

Форма навчання: Денна; за контрактом

(дані станом на 15.11.2021 19:18)

Рейтинговий список абітурієнтів
№ п/п Шифр ОС Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Рекомендація до зарахування Примітки
Заяви, не допущені до участі в конкурсі
1. Е7605 Подобрій Денис Ігорович 71.000  
Відповідальний секретар приймальної комісії О.М. Сокуренко