ОС: Бакалавр
051 Економіка (Економіка підприємства)

Форма навчання: Заочна; за контрактом

(дані станом на 15.11.2021 19:19)

Рейтинговий список абітурієнтів
№ п/п Шифр ОС Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Рекомендація до зарахування Примітки
Заяви, не допущені до участі в конкурсі
1. Е2952 Неїжкаша Світлана Володимирівна 58.250  
Відповідальний секретар приймальної комісії О.М. Сокуренко