Перелік напрямів підготовки, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" (на базі ОС молодшого спеціаліста, термін навчання 2 роки)

Напрям підготовки/спеціальність Форма навчання Списки абітурієнтів за рейтингом
012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта) Денна Бюджет Контракт
012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта) Заочна Бюджет Контракт
013 Початкова освіта (Початкова освіта) Денна Бюджет Контракт
013 Початкова освіта (Початкова освіта) Заочна Бюджет Контракт
014 Середня освіта (014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)) (Образотворче мистецтво) Денна Бюджет Контракт
016 Спеціальна освіта (Здоров’я людини) Денна Контракт
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт) Денна Контракт
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт) Заочна Контракт
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Денна
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво) Заочна Контракт
035 Філологія (035.01 Українська мова та література) (Українська мова і література) Денна Контракт
035 Філологія (035.01 Українська мова та література) (Українська мова і література) Заочна Контракт
051 Економіка (Економіка підприємства) Денна Бюджет Контракт
051 Економіка (Економіка підприємства) Заочна Контракт
051 Економіка (Економічна кібернетика) Денна Бюджет Контракт
051 Економіка (Економічна кібернетика) Заочна
051 Економіка (Економічна теорія) Денна Бюджет Контракт
051 Економіка (Економічна теорія) Заочна
053 Психологія (Практична психологія) Денна Контракт
053 Психологія (Практична психологія) Заочна Контракт
053 Психологія (Психологія) Денна Контракт
053 Психологія (Психологія) Заочна Контракт
061 Журналістика (Видавнича справа та редагування) Денна
061 Журналістика (Видавнича справа та редагування) Заочна
071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) Денна Бюджет Контракт
071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) Заочна Контракт
073 Менеджмент (Менеджмент) Денна Бюджет Контракт
073 Менеджмент (Менеджмент) Заочна Контракт
081 Право (Право) Денна Бюджет Контракт
081 Право (Право) Заочна Контракт
091 Біологія (Біологія) Заочна
101 Екологія (Екологія) Денна
101 Екологія (Екологія) Заочна
102 Хімія (Хімія) Денна
121 Інженерія програмного забезпечення Денна Бюджет Контракт
121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення) Заочна Контракт
122 Комп’ютерні науки Денна Бюджет Контракт
122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки) Заочна Контракт
124 Системний аналіз (Системний аналіз) Денна Бюджет Контракт
124 Системний аналіз (Системний аналіз) Заочна Контракт
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) Денна Бюджет Контракт
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) Заочна
231 Соціальна робота (Медико-соціальний супровід клієнта, Соціально-правовий захист населення ) Денна Бюджет Контракт
231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка) Денна Контракт
231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка) Заочна Контракт
231 Соціальна робота (Соціальна робота) Заочна Контракт
241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа) Денна Контракт
241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа) Заочна Контракт
242 Туризм (Туризм) Денна Контракт
242 Туризм (Туризм) Заочна Контракт
292 Міжнародні економічні відносини Денна Контракт
292 Міжнародні економічні відносини Заочна Контракт