6 листопада 2019 року у Київському національному університету члени команди MultiEd зустрілися на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти».

 

У конференції взяла участь кандидат філологічних наук, доцент Олена Радченко, яка долучилася до обговорення проблем та перспектив сучасної вищої освіти в Україні, а також позитивних змін, пов’язаних із запровадженням нових навчальних курсів у системі вищої освіти України.

#MultiEd #Erasmus #EducationMultiEd #CherkasyNational