bgb
 
 

 

 Центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Керівництво:

Завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Наталія Олександрівна Попова

Доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Тетяна Леонідівна Постригань

Основні завдання:

Проведення наукових досліджень, консультування з питань права інтелектуальної власності, представництво законних інтересів авторів, винахідників, їх правонаступників у державних, громадських органах та організаціях.

Фахівці Центру розробляють проектні ідеї та готують проектні пропозиції для залучення фінансування проектів.

У сфері інноваційної діяльності науковці розширюють співпрацю з бізнесом із метою комерціалізації результатів науково-технічної діяльності.

Діяльність Центру:

Центр діє з 2015 року. Упродовж минулих років кафедрою інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін спільно з Центром започатковано проект «школа — університет». У процесі його реалізації учні спеціалізованої школи № 17 готували власні презентації українських винаходів. Магістри клубу інтелектуальної власності відвідували школу, де продемонстрували школярам презентацію на тему «Винаходи та корисні моделі».
Магістри клубу інтелектуальної власності під керівництвом викладачів кафедри надавали усні консультації та письмові документи з питань авторського права викладачам, студентам та іншим особам, що звертались за допомогою.

Проводилися конференції, семінари, зустрічі та тренінги з права інтелектуальної власності за участі директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Олени Павлівни Орлюк та провідних вчених.
Проведено цикл круглих столів на тему: «Академічна доброчесність та боротьба з плагіатом» для викладачів ЧНУ імені Богдана Хмельницького.
Шукаючи шляхи удосконалення українського законодавства з питань інтелектуальної власності, фахівці Центру готують та направляють проекти для участі у грантах зарубіжним партнерам — університетам, які досліджують питання інтелектуальної власності.

З метою надання консультаційних послуг в сфері інтелектуальної власності жителям Черкащини, органам державної влади області науковці ЧНУ проводять значну роботу. Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, доктор історичних наук, професор Сергій Валерійович Корновенко входить до координаційної ради з питань інтелектуальної власності при Черкаській обласній державній адміністрації. З цією ж метою налагоджується співпраця між Центром ІВ та Всеукраїнським онлайн-проектом.

Про право інтелектуальної власності в освіті й науці науковці постійно розповідають колегам із Черкаського національного університету та інших ВНЗ області. 

Проводяться науково-практичні семінари для викладачів черкаських шкіл, гімназій, ліцеїв з актуальних проблем правотворення, правозастосування та правореалізації.

Запрошуємо до співпраці! 

Робота Центру триває постійно. Кожен може отримати послуги з реєстрації об’єктів авторського права та суміжних прав (наукових, літературних, художніх творів, творів образотворчого мистецтва, комп’ютерних програм, баз даних, програм теле- і радіомовлення тощо), патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків, патентування сортів рослин, реєстрації торговельних марок, доменних імен.

Контактна інформація

Телефон: 37-55-57

Адреса: НК № 1 (б-р) Шевченка, 81, каб. 119 з 10:00 до 16:00