Матеріали пропонованого увазі читачів збірника наукових праць охоплюють традиційне коло проблем
аграрної історії України та Росії. Автори статей розкрили різні аспекти історії селянства, зокрема проблеми історіографії, методології, джерелознавства, а також історичний розвиток селянства на основних етапах історії України.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, пошукачів, студентів і всіх, хто цікавиться аграрною історією України та Росії.

Детальніше: http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/index

Рік заснування: 2000

Тематика: Публікація результатів наукових досліджень з історії селянства та інших соціальних прошарків сільського населення, розвитку сільського господарства та сучасних проблем села

Реферативні бази даних: Реферативна база даних «Україніка наукова» (Український селянин, irbis-nbuv.gov.ua)

ISBN: 966-7986-12-8

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16452-4924Р від 02.06.2015

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8 (Бюлетень ВАК України, 2011. – №2)

Спеціальність ДАК: 07 – історичні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: змішаними мовами: українська, російська, білоруська, польська, англійська

Засновник: Інститут історії України НАН України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Відповідальний редактор: доктор історичних наук, професор Морозов А. Г.

Заступники відповідального редактора: доктор історичних наук, провідний наук. співробітник Марочко В. І.

Відповідальний секретар: доктор історичних наук, професор Корновенко С. В.

Члени редколегії: Бащенко М. І., д.с-г.н., проф.; Гоцуляк В. В., д.і.н., проф.; Даниленко В. М., д.і.н., член-кор. НАНУ; Івангородський К. В., к.і.н., доц.; Земзюліна Н. І., д.і.н., проф.; Калініченко В. В., д.і.н, проф.; Кульчицький С. В., д.і.н., проф.; Лях С. Р., д.і.н., проф.; Масненко В.В., д.і.н., проф.; Мельниченко В. М., к.і.н., проф.; Моця О. П., д.і.н., член-кор. НАНУ; Панченко П. П., д.і.н., проф.; Перехрест О.Г., д.і.н., проф.; Реєнт О. П., д.і.н., член-кор. НАНУ; Темченко А. І., к.і.н., доц.; Чабан А. Ю., д.і.н., проф.; Черевко О. В., д.е.н., проф.

Адреса редакції: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81

Телефон: (0472)35-28-50

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.