bgb
 
 

ННІ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

051 Економіка

056 Міжнародні економічні відносини

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

241 Готельно-ресторанна справа

241 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

ННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

014 Середня освіта (мова і література (німецька))

014 Середня освіта (мова і література (німецька, англійська))

035 Філологія

ННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

033 Філософія

ННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І МИСТЕЦТВА

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

023 Декоративне мистецтво, образотворче мистецтво, реставрація

231 Соціальна робота

ННІ ПРИРОДНИЧИХ І АГРАРНИХ НАУК

014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

014 Середня освіта (біологія)

014 Середня освіта (хімія)

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

ННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

014 Середня освіта (українська мова і література)

035 Філологія

061 Журналістика

ННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

014 Середня освіта (математика)

014 Середня освіта (фізика)

014 Середня освіта (інформатика)

104 Фізика та астрономія

111 Математика

113 Прикладна математика

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

ННІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОРТУ ТА ЗДОРОВ`Я

014 Середня освіта (фізична культура)

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

ФАКУЛЬТЕТ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп'ютерні науки

124 Системний аналіз

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

053 Психологія