bgb
 
 

Математика, Географія

Математика, Географія

Спеціальності

Право

Середня освіта (Математика), з переведенням на освітню програму з 2-го курсу: (математика; математика, інформатика; математика та економіка)

Середня освіта (Фізика), освітня програма: (фізика, інформатика)

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика, освітня програма: (прикладна математика)

Інформаційні системи та технології, освітня програма: (інтелектуальний аналіз даних)

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інженерія програмного забезпечення з переведенням на освітню програму з 2-го курсу: (програмна інженерія; комп’ютерна лінгвістика)

Комп’ютерні науки

Комп'ютерна інженерія

Системний аналіз, з переведенням на освітню програму з 2-го курсу: (системний аналіз; інтелектуальні системи в робототехніці)

No matching items were found.