bgb
 
 

Біологія, Математика

Біологія, Математика

Спеціальності

Середня освіта (Математика), з переведенням на освітню програму з 2-го курсу: (математика; математика, інформатика; математика та економіка)

Середня освіта (фізика), освітня програма (фізика, інформатика)

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Середня освіта (біологія та здоров’я людини), освітня програма (біологія та здоров’я людини)

Біологія

Екологія

Середня освіта (фізична культура), освітня програма (фізичне виховання)

Спеціальна освіта, освітня програма (ортопедагогіка)

No matching items were found.