bgb
 
 

 Особливості вступу для різних категорій вступників

Для вступників на освітній ступінь «молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

     

 

Для вступників на освітній ступінь бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого

бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс

 

 
 
Для вступників на освітній ступінь «бакалавр» на основі
повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
 
 
 
Для вступників на освітній ступінь магістра
на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти
 
 
 

Для вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста або які не менше одного року здобувають

ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план,
для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю