bgb
 
 

 З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 2022

Додаток 1. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

 

Додаток 2. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

 

Додаток 3. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр» медичного спрямування

 

Додаток 4. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр»

 

Додаток 5.  Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на ІІ-й курс або на перший курс зі скороченим трирічним строком навчання на основі ОС «молодший бакалавр» або ОКР  «молодший спеціаліст»

 

Додаток 6. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на ІІІ-й курс або на перший курс зі скороченим дворічним строком навчання на основі ОС «молодший бакалавр» або ОКР «молодший спеціаліст»

 

Додаток 7. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка