Перелік напрямів підготовки, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" на базі ОС молодшого спеціаліста, на 2 курс (нормативний термін навчання)

Напрям підготовки/спеціальність Форма навчання Тип пропозиції Списки абітурієнтів за рейтингом
012 Дошкільна освіта (Дошкільна та початкова освіта) Денна Небюджетна Контракт
012 Дошкільна освіта (Дошкільна та початкова освіта) Заочна Небюджетна Контракт
013 Початкова освіта (Початкова освіта та логопедія) Заочна Небюджетна Контракт
013 Початкова освіта (Початкова освіта та психологія) Заочна Небюджетна Контракт
014 Середня освіта (014.021 Англійська мова і література) (Мова і література (англійська)) Заочна Небюджетна Контракт
014 Середня освіта (014.05 Біологія та здоров’я людини) (Біологія та здоров’я людини) Заочна Небюджетна Контракт
014 Середня освіта (014.09 Інформатика) (Інформатика) Денна Небюджетна Контракт
014 Середня освіта (014.11 Фізична культура) (Фізичне виховання) Денна Небюджетна Контракт
014 Середня освіта (014.11 Фізична культура) (Фізичне виховання) Заочна Небюджетна Контракт
016 Спеціальна освіта (016.03 Ортопедагогіка) (Ортопедагогіка) Денна Небюджетна Контракт
028 Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент соціокультурної діяльності) Денна Небюджетна Контракт
032 Історія та археологія (Історія та археологія) Денна Небюджетна Контракт
033 Філософія (Філософія) Денна Небюджетна Контракт
035 Філологія (035.01 українська мова та література) (Українська мова і література) Заочна Небюджетна Контракт
035 Філологія (035.10 прикладна лінгвістика) (Прикладна лінгвістика) Заочна Небюджетна Контракт
051 Економіка (Економіка підприємства) Заочна Небюджетна Контракт
051 Економіка (Економічна кібернетика) Заочна Небюджетна Контракт
052 Політологія (Політологія) Денна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Медична психологія) Денна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Медична психологія) Заочна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Практична психологія) Заочна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Практична психологія в бізнесі) Денна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Практична психологія в бізнесі) Заочна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Практична психологія, іноземна мова (англійська)) Заочна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Психологія) Денна Небюджетна Контракт
053 Психологія (Психологія) Заочна Небюджетна Контракт
061 Журналістика (Журналістика) Заочна Небюджетна Контракт
071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування) Денна Небюджетна Контракт
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) Денна Небюджетна Контракт
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) Денна Небюджетна Контракт
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) Заочна Небюджетна Контракт
081 Право (Право) Денна Небюджетна Контракт
081 Право (Право) Заочна Небюджетна Контракт
091 Біологія (Біологія) Денна Небюджетна Контракт
091 Біологія (Біологія) Заочна Небюджетна Контракт
101 Екологія (Екологія) Денна Небюджетна Контракт
101 Екологія (Екологія) Заочна Небюджетна Контракт
121 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія) Денна Небюджетна Контракт
124 Системний аналіз (Системний аналіз) Денна Небюджетна Контракт
201 Агрономія (Агрономія) Заочна Небюджетна Контракт
231 Соціальна робота (Соціальна робота) Денна Небюджетна Контракт
231 Соціальна робота (Соціальна робота) Заочна Небюджетна Контракт
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини) Денна Небюджетна Контракт