Перелік напрямів підготовки, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" на базі ОС молодшого спеціаліста, на 1 курс на 3 роки (скорочений термін навчання)

Напрям підготовки/спеціальність Форма навчання Тип пропозиції Списки абітурієнтів за рейтингом
012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта та іноземна мова (англійська)) Заочна Фіксована Бюджет Контракт
012 Дошкільна освіта (Дошкільна та початкова освіта) Денна Фіксована Контракт
013 Початкова освіта (Початкова освіта та логопедія) Заочна Фіксована Бюджет Контракт
013 Початкова освіта (Початкова освіта та психологія) Заочна Фіксована Бюджет Контракт
014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література) (Українська мова і література) Денна Фіксована Контракт
014 Середня освіта (014.05 Біологія та здоров’я людини) (Біологія та здоров’я людини) Заочна Фіксована Контракт
014 Середня освіта (014.12 Образотворче мистецтво) (Образотворче мистецтво) Денна Фіксована Контракт
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Декоративне мистецтво) Денна Фіксована Бюджет Контракт
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво) Денна Фіксована Бюджет Контракт
028 Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент соціокультурної діяльності) Денна Фіксована Бюджет Контракт
053 Психологія (Медична психологія) Денна Фіксована Контракт
071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування) Денна Фіксована Контракт
075 Маркетинг (Маркетинг) Денна Фіксована Контракт
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) Денна Фіксована Контракт
091 Біологія (Біологія) Денна Фіксована Контракт
101 Екологія (Екологія) Заочна Фіксована Контракт
121 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія) Денна Фіксована Бюджет Контракт
124 Системний аналіз (Системний аналіз) Денна Фіксована Контракт
201 Агрономія (Агрономія) Денна Фіксована Контракт
231 Соціальна робота (Соціальна робота) Денна Фіксована Бюджет Контракт
231 Соціальна робота (Соціальна робота) Заочна Фіксована Контракт
242 Туризм (Туризм) Заочна Фіксована Контракт