Перелік напрямів підготовки, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем "молодший бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

Напрям підготовки/спеціальність Форма навчання Тип пропозиції Списки абітурієнтів за рейтингом
071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування) Денна Відкрита Бюджет Контракт
071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування) Заочна Небюджетна Контракт
073 Менеджмент (Менеджмент) Денна Відкрита Бюджет Контракт
073 Менеджмент (Менеджмент) Заочна Небюджетна Контракт
081 Право (Право) Денна Небюджетна Контракт
081 Право (Право) Заочна Небюджетна Контракт
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) Заочна Небюджетна Контракт