Директор: кандидат педагогічних наук, доцент 

Тетяна Степанівна Нінова

Адреса: б-р Шевченка, 81, навчальний корпус № 1 

Телефон: (0472) 35-15-51

Офіційний сайт: ipn.cdu.edu.ua 

Електронна пошта: 

 

 

 

Матеріально-технічна база: обладнані навчальні лабораторії; два комп’ютерні класи; шість науково-дослідних лабораторій: екології, біохімічних досліджень, моніторингу біорізноманіття, фізико-хімічних методів досліджень, органічного синтезу, квантової хімії; зоологічний музей, гербарна. Важливою базою для підготовки студентів-біологів та екологів є ботанічний сад університету.

Відомі випускники: доктори наук В. А. Соломаха (КНУ імені Тараса Шевченка), Д. В. Дубина (Інститут ботаніки НАН України), В. В. Аністратенко (Інститут зоології НАН України), Л. І. Білик (ЧДТУ); доценти М. П. Зажирко (директор Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу), В. А. Кузовенко (Київська академія харчових технологій), В. В. Кукуєва (Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля), заслужені учителі України Н. В. Підгора, Л. О. Головачова. У європейських наукових установах та університетах працюють випускники: доктори Олександр Лобода (Національний центр наукових досліджень, Франція), Людмила Телятник (Стокгольм, Швеція), Руслан Саламатін (Варшава, Польща).


Спеціальність «Біологія»

Перспективи працевлаштування: науково-дослідні установи біологічного профілю; вищі та загальноосвітні навчальні заклади; лабораторії лікарень, судмедекспертизи, санепідемстанції; ботанічні сади, зоопарки, заповідники, національні парки; установи з ландшафтного дизайну; мисливські та селекційні господарства; риборозплідники тощо.

Бакалавр (денна (75 місць), заочна (45 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: інженер-лаборант в галузі біології, вчитель біології.

Тематика навчання: ботаніка, зоологія, цитологія, генетика, біохімія, молекулярна біологія, анатомія, фізіологія, імунологія, мікробіологія.

Спеціаліст (денна (65 місць), заочна (35 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: біолог, вчитель біології.

Тематика навчання: біохімія типових патологічних процесів, біохімія фотосинтезу, заповідна справа, біорізноманіття, адаптогенез.

Магістр (денна форма навчання — 30 місць), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: магістр біології, викладач біології.

Тематика навчання: вибрані розділи з генетики, інтродукція та акліматизація, біоетика та біобезпека, цитогенетика розвитку організмів.

 

Спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Перспективи працевлаштування: науково-дослідні установи в галузі технічних і природничих наук; державні та корпоративні установи екологічного управління; вищі навчальні заклади; лабораторії промислових підприємств; санепідемстанції; екологічні і митні інспекції, інспекції з контролю за використанням та охороною земель, захисту рослин, цивільного захисту і техногенної безпеки; установи охорони родючості ґрунтів, об’єкти природно-заповідного фонду (заповідники, національні природні парки, зоопарки, ботанічні сади) тощо.

Бакалавр (денна (25 місць), заочна (25 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: організатор природокористування.

Тематика навчання: біологія, метеорологія та кліматологія, заповідна справа, екологічна безпека, екологічна експертиза, техноекологія, урбоекологія.

Спеціаліст (денна (20 місць), заочна (25 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: еколог.

Тематика навчання: міжнародне екологічне право, екологічний менеджмент і аудит, екологічне інспектування, екологічна стандартизація і сертифікація.

Магістр (денна форма навчання — 20 місць), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: еколог, викладач у вищому навчальному закладі.

Тематика навчання: геоінформаційні системи в екології, стратегія сталого розвитку, біоіндикація та біомоніторинг, екологія фітопатогенних організмів.

Спеціальність «Хімія»

Перспективи працевлаштування: хімічні, фармацевтичні, харчові виробництва; науково-дослідні установи хімічного профілю; хімічні лабораторії підприємств усіх галузей народного господарства та комерційних структур; вищі навчальні заклади ІІІ–IV рівнів акредитації та загальноосвітні школи.

Бакалавр (денна (50 місць) форма навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: лаборант, вчитель хімії.

Тематика навчання: загальна та неорганічна, аналітична, органічна, фізична, колоїдна, квантова хімії, екотехнологія, кристалохімія, біохімія, хімічний менеджмент.

Магістр (денна (30 місць) форма навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: хімік, викладач хімії.

Тематика навчання: сучасні теорії розчинів, координаційна хімія, процеси і апарати сучасних хімічних виробництв, наноструктурні системи й матеріали, спектральні методи дослідження органічних сполук.

 

Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація»

Вступ  на основі диплома бакалавра — для отримання ОКР спеціаліста та диплома спеціаліста з якості, стандартизації та сертифікації — для отримання ступеня магістра.

Перспективи працевлаштування: фахівець зі стандартизації та сертифікації, контролер, інженер з якості, начальник відділу управління якістю, начальник відділу технічного контролю, менеджер з якості, заступник директора з якості, внутрішній аудитор.

Спеціаліст (денна (20 місць), заочна (10 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості.

Тематика навчання: стандартизація продукції та послуг, сертифікація продукції та послуг, системи управління якістю, сертифікація персоналу.

Магістр (денна (10 місць), заочна (10 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: керівник установи (структурного підрозділу) зі стандартизації, сертифікації та якості.

Тематика навчання: теорія організації, менеджмент організації, управління трудовими ресурсами, техніка управлінської діяльності, аудит і оцінювання управлінської діяльності.

Спеціальність «Управління проектами»

Вступ на основі диплома бакалавра.

Перспективи працевлаштування: фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, керівник проектів і програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, консультант у галузі управління проектами, експерт — розробник проектів різного рівня, керівник усіх ланок організацій, спеціаліст науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, органів місцевого самоврядування, начальник відділу та провідний спеціаліст із комплексного розвитку регіону.

Магістр (денна (15 місць) форма навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: керівник проектів і програм.

Тематика навчання: прийняття проектних рішень, формування проектної команди, планування проектних дій, виконання проектних рішень.